IKEA została partnerem Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu COP26. Konferencja odbędzie się między 31 października a 12 listopada 2021 r. w szkockim Glasgow.

IKEA jako partner umebluje kilka obszarów na terenie COP26 w Glasgow. Po konferencji IKEA UK i IKEA Irlandia będą ściśle współpracować z Radą Miasta Glasgow i Urzędem Rady Ministrów, aby zapewnić meblom “drugie życie”. To oznacza, że po COP26 meble trafią do organizacji charytatywnych lub lokalnych inicjatyw społecznych.

Cele klimatyczne IKEA

Szwedzka sieć zobowiązała się do redukcji do 2030 rok emisji gazów cieplarnianych o połowę. Zamierza to osiągnąć przez radykalne zmniejszenie emisji CO2. Do tego planuje usuwanie dwutlenku węgla z atmosfery poprzez naturalne procesy, jak magazynowanie go w ziemi, roślinach i produktach. Zapowiada lepsze zarządzanie lasami i rolnictwem w swoim łańcuchu wartości. Przyczynimy się do dalszej redukcji emisji gazów cieplarnianych w społeczeństwie, wychodząc poza IKEA, na przykład umożliwiając klientom wytwarzanie energii odnawialnej w domu.

Jesteśmy w najważniejszej dekadzie, jeśli chodzi o zmiany klimatu. i nawet jeśli stoją przed nami wyzwania, jesteśmy optymistami, że pracując razem, możemy sprawić, że COP26 odniesie sukces – Jesper Brodin, Ingka Group CEO.

Klimatyczne inicjatywy

W ramach przygotowań do COP26, Ingka Group, czyli grupa sklepów IKEA w 32 krajach, opowiada się za bardziej ambitnymi działaniami na rzecz klimatu. Działa z kluczowymi partnerami, takimi jak:

koalicja We Mean Business

sojusz liderów ds. klimatu dyrektorów generalnych WEF

RE100

EV100

Race to Zero Breakthroughs Retail Campaign

Ingka Group chce pomóc w zwiększeniu liczby sieci handlowych, które swoje działania skorelują z celami klimatycznymi opartymi na nauce (SBTs). Obecnie zaledwie 5 proc. globalnych detalistów ustaliło SBT. COP26 będzie dobrą okazją do działania i pozytywnych zmian.

IKEA jest zaangażowana w porozumienie paryskie i przyczynia się do ograniczenia globalnego wzrostu temperatury do 1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej – zapewnia sieć.

Artykuł IKEA na COP26 pochodzi z serwisu EcoReporters.