GUS co roku szacuje wartość gruntów leśnych w Polsce. Nie opiera się na cenach transakcyjnych, tylko na szczegółowej metodologii uwzględniającej charakterystykę siedlisk leśnych i drzewostanów oraz cenę drewna.

Dane o wartości gruntów leśnych GUS podaje z niemal dwuletnim opóźnieniem. W listopadzie 2022 roku Główny Urząd Statystyczny opublikował Rachunki leśne w Polsce w 2020 r. Wartość gruntów leśnych w Polsce GUS szacuje na potrzeby rachunków narodowych i Europejskich Rachunków Leśnych.

Cenne polskie lasy

W końcu 2020 r. powierzchnia gruntów leśnych w Polsce wyniosła 9 464,2 tys. ha. Wartość gruntów leśnych GUS oszacował w końcu 2020 r. na poziomie 39,5 mld zł.

GUS oszacował też wartość całego drewna z polskich lasów. W 2020 roku miąższość drzewostanów wzrosła, a ich wartość produkcyjna na pniu osiągnęła 325,6 mld zł. Na tej podstawie możemy oszacować, jak wycenił hektar lasu GUS. Trzeba uwzględnić, że nie wszystkie lasy są dostępne dla pozyskiwania drewna, tylko niespełna 97 proc. zasobów leśnych, może być wykorzystywane produkcyjnie. Oszacowanie wartości produkcyjnej tych zasobów jest niezbędne do zaprezentowania roli lasów w gospodarce narodowej.

Czytaj także: Popularne lasy podmiejskie przejdą rewolucję

Ecoreporters obliczył więc, na podstawie danych GUS, że hektar lasu dostępnego dla pozyskiwania drewna na cele produkcyjne wart jest w Polsce ok. 36 tys. zł.

W Polsce za lasy niedostępne dla pozyskiwania drewna przyjęto lasy w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Tu także GUS szacuje ich wartość, ale – co warto podkreślić – hipotetycznie. EcoReporters oszacował, na postawie danych GUS, że hektar chronionego lasu jest wart ok. 56 tys. zł. To tylko teoretyczna wartość wyliczona na podstawie możliwości produkcyjnych.

Ile kosztuje hektar lasu

Co ważne, w Polsce grunty leśne są przedmiotem obrotu na warunkach rynkowych relatywnie rzadko, a GUS nie prowadzi badania cen rynkowych gruntów leśnych. Natomiast wykup lasów i gruntów pod zalesienia prowadzą Lasy Państwowe. Ze wstępnych informacji zebranych przez portal Ecoreporters wynika, że cena hektara lasu w 2022 roku była zbliżona do wartości produkcyjnej zasobów drzewnych według GUS.

Artykuł Ile warte są lasy w Polsce według GUS pochodzi z serwisu EcoReporters.