Narodowy Bank Polski informuje, że inflacja bazowa w sierpniu wyniosła 9,9 proc. wobec 9,3 proc. miesiąc wcześniej.