Wyhamowanie inflacji to w dużej mierze efekt spadków cen benzyny i ropy naftowej.