Rusza III edycja Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP.

Do 12 marca br. trwa nabór do konkursu, którego organizatorem jest Kancelaria Prezydenta RP.
Konkurs adresowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich. Honorowym patronatem objęła go Małżonka Prezydenta RP, pani Agata Kornhauser-Duda.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest: „Polskie zwyczaje żniwne i dożynkowe”.

Konkurs ma na celu promocję i prezentację wielopłaszczyznowej działalności Kół w zakresie społecznym, kulturalnym i edukacyjnym.

Uczestnikami Konkursu mogą być:
– Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich,
– Koła działające na podstawie ustawy o społeczno – zawodowych organizacjach rolników,
– stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których statutowym celem działania jest rozwój kultury ludowej, promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Konkurs przebiegnie w dwóch etapach: wojewódzkim i ogólnopolskim.

Wzorem lat poprzednich etap wojewódzki przebiegnie w formule on-line.
Zgłoszenia wraz ze stosowną dokumentacją oraz materiałem audiowizualnym należy przesłać na adres: konkurs.KGW@prezydent.pl.
Etap ogólnopolski odbędzie się w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” z udziałem Małżonki Prezydenta RP.
Finał Konkursu planowany jest na lipiec 2023 r., natomiast ogłoszenie wyników i rozdanie nagród laureatom nastąpi we wrześniu 2023 r. podczas Dożynek Prezydenckich 2023 w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy!

Szczegóły konkursu można odnaleźć na stronie: https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/inicjatywy/konkurs-dla-kol-gospodyn-wiejskich-o-nagrode-malzonki-prezydenta-rp