Green Gas Poland 2022 odbywająca się w dniach 6-7 października 2022 w Warszawie jest unikalnym wydarzeniem organizowanym przez główną organizację branżową dla podmiotów działających w branży biogazowej i biometanowej oraz wszystkich osób fizycznych i prawnych zainteresowanych biogazem i biometanem.
Tym samym zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą Green Gas Poland na naszej stronie http://greengaspoland.pl/
Tematyka Green Gas Poland 2022 koncentrować się będzie wokół następujących zagadnień:
  1. biogaz i biometan w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększenia Odporności
  2. polska i unijna polityka wobec importu surowców z Rosji i wyzwania rynkowe z tym związane
  3. biogaz i biometan a bezpieczeństwo paliwowo-energetyczne kraju
  4. najnowsze krajowe i unijne regulacje prawne dotyczące funkcjonowania branży biogazowej i biometanowej
  5. ekonomika branży: finansowanie inwestycji w zakresie CAPEX i systemy wsparcia w zakresie OPEX
  6. doświadczenia właścicieli instalacji biogazowych oraz plany inwestycyjne dotyczące biometanu
  7. optymalizacja sprzedaży energii oraz instalacje biogazowe w klastrach energii i spółdzielniach energetycznych
  8. biogaz i biometan jako element gospodarki o obiegu zamknięty
  9. innowacyjne rozwiązania technologiczne dla instalacji produkujących biogaz i biometan …”