Susza rolnicza występuje na terenie wszystkich województw i we wszystkich monitorowanych uprawach – poinformował Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy (IUNG) w Klimatycznym Bilansie Wodnym.