– To spółka o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego państwa. Bogdanka to spółka perspektywiczna, a jej nabycie przez Skarb Państwa zabezpieczy interes Polski – mówi wicepremier Jacek Sasin. Minister Aktywów Państwowych podpisał list intencyjny o przejęciu przez Skarb Państwa akcji Lubelskiego Węgla „Bogdanka” od spółki Enea.

Na przeprowadzenie takiej transakcji niedawno zgodę wyraziła cała Rada Ministrów. Rząd podjął uchwałę, że w ramach wydzielenia aktywów węglowych z Grupy Enea, LW Bogdanka zostanie nabyta przez Skarb Państwa. List intencyjny między Skarbem Państwa oraz spółką Enea, która jest większościowym właścicielem akcji kopalni, rozpoczyna ten proces.. Chodzi o odkupienie pakietu 64,57 proc. akcji spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka”.

Polska energetyka znajduje się w bardzo ważnym momencie. Przez kontrolowanie strategicznych aktywów wypracowujemy najlepszą, bezpieczną ścieżkę transformacji – podkreśla Jacek Sasin.

Przejęcie „Bogdanki” przez państwo ma duże znaczenie ze względów gospodarczych. Zabezpieczy interes kraju w sektorze energetycznym i zapewni dostawy węgla kamiennego dla odbiorców, w tym dla energetyki zawodowej. Kopalnia dostarcza węgiel m.in. do elektrowni Połaniec i Kozienice.

W ramach transformacji energetyki rząd podjął decyzję o wydzieleniu ze spółek energetycznych aktywów węglowych i przekazanie ich do tworzonej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego. Wicepremier podkreśla, że proces ten przebiega zgodnie z planem i powinien zostać zakończony do końca tego roku. Oprócz energetyki tradycyjnej, opartej na węglu, Polska planuje także miks energetyczny zakładający inwestycje w OZE i energetykę jądrową. Jacek Sasin zaznacza, że proces transformacji elektroenergetyki musi postępować w takim tempie, aby bezpieczeństwo i niezależność energetyczna Polski nie były zagrożone.

Jesteśmy gotowi na transformację energetyczną, która jest jednym z fundamentów polityki europejskiej, ale nie za wszelką cenę – uzasadnia wicepremier Jacek Sasin.

Bogdanka ma w tej chwili ponad 28% udziału w rynku. Węgiel trafia głównie do energetyki zawodowej. Firma sprzedaje też węgiel do gospodarstw domowych. Kopalnia ma duże szanse rozwojowe. W tym roku rozpoczną się pierwsze odwierty na południu Lubelszczyzny (okolice Tomaszowa Lubelskiego) w poszukiwaniu węgla koksowego. Surowiec ten wpisany jest na listę surowców strategicznych dla UE.