Europejscy przetwórcy żywności gorzej, niż jeszcze kilka miesięcy wcześniej, oceniali poziom eksportu spodziewany w kolejnych miesiącach – mówi Grzegorz Rykaczewski, ekspert rynku Agrifood w Banku Pekao S.A.