Czy uda się wykorzystać badania tegorocznego laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny w praktyce klinicznej albo farmakologii. Szwedzki biolog i genetyk, Svante Pääbo zsekwencjonował genom neandertalczyka i ustalił, że przepływ genów od wymarłych hominidów wpływa m.in. na to, jak nasz układ immunologiczny reaguje na zakażenia.