Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa powiedział, że w przyszłej wspólnej polityce rolnej potrzeba o wiele silniejszych instrumentów pomagania rolnikom w sytuacji kryzysowej.