1 września br. wchodzi w życie największa od lat 90. nowelizacja przepisów ukierunkowanych na zwalczanie przestępstw środowiskowych. Nie tylko umyślnych, ale także tych popełnianych nieumyślnie, czyli z reguły na skutek braku zachowania ostrożności, zaniedbań lub braku monitorowania przez kierownictwo albo osoby zarządzające produkcją wypełniania obowiązków środowiskowych – informuje dr Katarzyna Barańska, liderka Zespołu Dekarbonizacji w kancelarii Osborne Clarke.