Rok 2033 jest realistyczny jeśli chodzi o powstanie w Polsce elektrowni atomowej, jak również realistyczny jest rok 2026 jako moment rozpoczęcia jej budowy – zapewnia minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.