1. Andrzej Rosiewicz zaśpiewa dla seniorów

Zapraszamy na dwa koncerty Andrzeja Rosiewicza, który zaśpiewa wraz z zespołem Asocjacja Hagaw. W programie znane i lubiane przeboje tego wykonawcy. Koncerty odbędą się:

 • 17 października (niedziela) o godz. 17.00 w Ośrodku Sportu i Rekreacji Mokotów przy ul. Niegocińskiej 2a;
 • 22 października (piątek) o godz.17.00 w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 339 im. Raoula Wallenberga przy ul. św. Bonifacego 10.

Bezpłatne wejściówki do odbioru w Mokotowskim Centrum Integracji Mieszkańców przy Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Woronicza 44a w godz. 8.00 – 14.00, tel. 22 443 67 70.

 1. Profesjonalna pomoc dla osób w kryzysie

Przy okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego przypominamy, że Mokotowskie Centrum Zdrowia Psychicznego świadczy nieodpłatnie szereg form wsparcia dorosłym mieszkańcom Mokotowa. Specjaliści działający przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii, udzielają wsparcia społecznego i medycznego dla osób w kryzysie.

Przedstawiamy wybrane formy pomocy:

 • MOBILNY ZESPÓŁ WSPARCIA SPOŁECZNEGO (tel. 570 971 290, pon.-pt., g. 8-16)

Krótkoterminowe (do 3 tygodni), intensywne wsparcie psychospołeczne prowadzone przez psychologów i pracownika socjalnego nakierowane na wzmocnienie umiejętności korzystania z naturalnych zasobów osoby potrzebującej wsparcia. Może być udzielane w miejscu zamieszkania, w siedzibie lub zdalnie.

 • CENTRUM KOORDYNACJI (tel. 22 299 04 31, pon.-pt., g. 8-18)

Bezpośrednie wsparcie, pomoc w rozpoznaniu i dopasowaniu oferty do potrzeb i możliwości uczestnika projektu. Opieka Koordynatora jest dostępna przez cały okres udziału w projekcie. Koordynator kieruje do grup wsparcia, mieszkań i doradcy zawodowego

 • GRUPY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU I RODZIN

Cykliczne, prowadzone przez psychologów i terapeutów spotkania o charakterze edukacyjnym, integracyjnym, terapeutycznym, aktywizujące, rozwijające kreatywność, a także grupy pracy z ciałem.

 • AKTYWIZACJA ZAWODOWA I TZW. DIAGNOZA FUNKCJONALNA

Profesjonalna pomoc doradcy zawodowego oraz trenera pracy w wyborze nowego miejsca pracy w tym pomoc w pierwszych dniach zatrudnienia.

 • PUNKTY ZGŁOSZENIOWO‐KOORDYNACYJNE (tel. 22 840 66 44, pon.-pt., g. 8-18)

Informacja i wstępne wsparcie terapeutyczne, koordynacja medycznych form pomocy psychiatrycznej

 • ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)

Długotrwałe wsparcie osób z doświadczeniem nawracających zaburzeń psychotycznych celem zapobiegania kolejnym nawrotom i hospitalizacjom z możliwością wizyt w domu.

 • WARSZTATY PROFILAKTYCZNO‐EDUKACYJNE

Zajęcia skierowane do różnych grup zawodowych prowadzone przez osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego wspólnie z profesjonalistami, mające na celu przekazanie aktualnej wiedzy na temat zaburzeń psychicznych i zapobieganie stygmatyzacji oraz poprawiające kompetencje zawodowe w pracy z osobami na różnych etapach kryzysu psychicznego.

 • PARTNERSTWA LOKALNE

Współpraca ze społecznością lokalną, instytucjami, organizacjami i mieszkańcami celu tworzenia pozytywnego klimatu pomocowego.

Urząd Dzielnicy Mokotów jest partnerem Mokotowskie Centrum Zdrowia Psychicznego https://mczp.edu.pl/

 1. XL Sesja Rady Dzielnicy Mokotów

Sesji Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 12 października br. od godz. 16.00 odbędzie się w trybie zdalnym. Transmisja https://mokotow.um.warszawa.pl/-/transmisja-sesji-rady-dzielnicy-mokotow-on-line-1

 1. Wyróżnienia dla najlepszych Strażników Miejskich

Dzielnica Mokotów wspiera i współpracuje ze Strażą Miejską, szczególnie z jej II odziałem terenowym obejmującym Mokotów. Z okazji corocznego święta tej instytucji oraz w uznaniu za wyróżniającą się służbę na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego dzielnicy Mokotów, burmistrz złożył wyróżnionym strażnikom i strażniczkom wyrazy podziękowania i wdzięczności.

 

 1. Skwer Pokolenia Kolumbów

Uroczyste nadanie nazwy Skweru Pokolenia Kolumbów odbędzie się 18 października (poniedziałek) o godz. 14.30 u zbiegu ulic Idzikowskiego, Płyćwiańskiej i Ikara. W uroczystości weźmie udział zarząd dzielnicy oraz radni Mokotowa.

 1. Tablica pamięci ppłk. Eugeniusza Tyrajskiego już na Mokotowie

Samorząd Mokotowa wspólnie z mieszkańcami i rodziną powstańca odsłonili pamiątkową tablicę poświęconą ppłk. Eugeniuszowi Tyrajskiemu ps. „Sęk”. Odsłonięcie tablicy, mieszczącej się przy ul. Belwederskiej 17, miało miejsce w 95. rocznicę urodzin powstańca. W uroczystości udział wzięła rodzina i przyjaciele bohatera, mieszkańcy oraz radni i zarząd Mokotowa.

 

 1. Królikarnia – kolejny odcinek filmików „Mokotów wczoraj i dziś”

Jakie zwierzęta (zamiast królików) spotkasz dziś w Królikarni? Który ze słynnych narodowych bohaterów wprowadził się tu na pewien czas? Zachęcamy do odwiedzenia parku i Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego, które mieści się w pięknym XVIII-wiecznym pałacu w stylu palladiańskim.

Prezentujemy kolejny odcinek z cyklu filmików przybliżających atrakcje dzielnicy, powstałych we współpracy z varsavianistką Hanką Warszawianką.

https://www.youtube.com/watch?v=X6icWY7Vksw