2 grudnia 2021 r. w Komisji Europejskiej odbyły się rozmowy Piotra Pyzika, wiceministra aktywów państwowych z Olivierem Geursentem, dyrektorem generalnym dyrekcji ds. konkurencyjności. Tematem rozmów były działania związane z transformacją sektora górnictwa węgla kamiennego.

Komisja Europejska zadeklarowała, że rozumie sytuację branży wydobywczej Polsce. Uzgodniono, że Polska jak najszybciej złoży wniosek notyfikacyjny zawierający wszystkie elementy systemu pomocowego.

– Rozmowy z KE były bardzo konstruktywne pomimo pojawiających się rozbieżności. Dziękuję panu dyrektorowi za otwartość. Efektem naszego spotkania będzie natychmiastowe przystąpienie do opracowania wniosku notyfikacyjnego, co stanowi kolejny krok na drodze do transformacji górnictwa. Szczegóły notyfikacji wymagają dalszych uzgodnień roboczych – mówi wiceminister Piotr Pyzik. Dodaje, że kluczowe jest zabezpieczenie finansowe przyszłości pracowników sektora.

KE zadeklarowała, że niezwłocznie po otrzymaniu wniosku przystąpi do jego rozpatrzenia w najkrótszym możliwym terminie. Z kolei strona polska zadeklarowała pełną współpracę w procesie uzgadniania wniosku.