Polski Ład, transformacja energetyczna, zrównoważona gospodarka zasobami wodnymi, ekoprojektowanie, a także rola samorządów w kontekście zmian klimatu to tylko niektóre zagadnienia, które zostaną poruszone podczas konferencji EkoSfera, organizowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, podczas targów POLECO.

EkoSfera to coroczna inicjatywa Ministerstwa Klimatu i Środowiska, która w tym roku odbędzie się 13 października, w formule hybrydowej. Stacjonarnie w konferencji będzie można uczestniczyć w Poznań Congress Center na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, a on-line na Facebooku Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz stronie internetowej www.poleco.pl.

Polski Ład – priorytety energetyczne i wyzwania środowiskowe

Tematyka sesji pierwszej „Polski Ład – priorytety energetyczne i wyzwania środowiskowe” obejmie m.in. zagadnienia związane z programem rządowym „Polski Ład”.

Realizacja tego strategicznego programu zapewnieni lepszą przyszłość zarówno nam, jak i przyszłym pokoleniom. Będziemy rozmawiali o stojących przed Polską wyzwaniach, związanych z transformacją energetyczną, a co za tym idzie z wykorzystaniem morskiej energetyki wiatrowej, jądrowej oraz wodorowej. Poruszymy też temat czekających nas wyzwań środowiskowych

– zaznacza Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska.

Podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO 2021 nie może zabraknąć debaty w kontekście gospodarowania zasobami wodnymi w Polsce, które są niewielkie, na co wskazuje przede wszystkim najnowszy raport Głównego Urzędu Statystycznego, który klasyfikuje Polskę na jednym z przedostatnich miejsc, tuż przed Czechami, Cyprem oraz Maltą.

Podczas konferencji EkoSfera będziemy mówić o suszy, bioretencji, ochronie zasobów wodnych, a także o gospodarce komunalnej, która jest powiązana z obszarem dotyczącym zasobów wodnych w Polsce

– zaznacza dr inż. Krystian Szczepański, Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.

Susza i retencja. Zrównoważona gospodarka zasobami wodnymi i ich ochrona

Sesja druga „Susza i retencja. Zrównoważona gospodarka zasobami wodnymi i ich ochrona” ukierunkowana będzie głównie na dyskusję o zrównoważonym gospodarowaniu zasobami wodnymi oraz ich ochronie w naszym kraju, które m.in. w skutek postępujących zmian klimatycznych, ale także antropopresji wciąż są niewielkie w stosunku do krajów europejskich.

W gronie znakomitych gości łączących obszary kompetencyjne administracji rządowej, świata nauki oraz podmiotów z obszaru gospodarki komunalnej poruszymy szereg zagadnień związanych m.in. z suszą i retencją, ochroną zasobów wodnych, a także aspektami w zakresie poprawy jakości wód i ochrony przed zanieczyszczeniami w Polsce

– zauważa Łukasz Lange, pełnomocnik Ministra Klimatu i Środowiska ds. przeciwdziałania skutkom suszy oraz niedoborowi zasobów wodnych w środowisku.

Debata będzie stanowić platformę do oceny i podjęcia wyzwań z jakimi aktualnie musimy się zmierzyć jako kraj w obszarze gospodarowania wodami uwzględniając wszelkie możliwe rozwiązania systemowe. To także miejsce do odpowiedzi na pytanie: „w którym momencie się znajdujemy i jaką mamy przed sobą szansę?” – w kontekście dążenia do zrównoważonego rozwoju w obszarze gospodarki wodnej

– dodaje Łukasz Lange.

Innowacje w opakowaniach – ekodesign

U podstaw gospodarki o obiegu zamkniętym leży zapobieganie powstawaniu odpadów, ponowne użycie, a w kolejnym etapie dopiero recykling. Odpowiedzią na to jest ekoprojektowanie. Bez inteligentnego ekoprojektowania produktów w myśl zamykania obiegów materiałowych nie zmniejszymy ilości powstających odpadów.

Niezaprzeczalnie zagospodarowanie odpadów w przeważającej liczbie przypadków jest kosztem, zatem już w fazie projektowania wyrobów można określić potrzebną do produkcji energię, oszacować emisję gazów cieplarnianych, potrzebne do wykorzystania surowce, jak i kolejno możliwości ich efektywnego odzyskania z odpadów. Przy projektowaniu wyrobów nie można pominąć, możliwości wprowadzenia w kolejnym cyklu życia do wyrobu odzyskanego surowca. Zamykanie obiegów jest bowiem kluczowe, by zminimalizować odziaływanie na środowisko

– wyjaśnia Katarzyna Błachowicz, Wiceprezes Zarządu Spółki, Członek Zarządu Klastra, Centrum Kooperacji Recyklingu.

Uczestnicy sesji trzeciej „Innowacje w opakowaniach – ekodesign” poszukają nowych modeli biznesowych oraz trendów w zakresie wydłużania cyklu życia produktów. Odpowiedzą także na pytanie – jakie opakowanie jest eko i co to znaczy pod kątem recyklingu?

Samorząd terytorialny wobec zmian klimatu – działania przystosowawcze, minimalizacja ryzyka klęsk żywiołowych, wykorzystanie potencjału przyrodniczego

Niezmiernie ważna jest edukacja w rozwoju i kształtowaniu umiejętności oraz kompetencji każdego człowieka. Temat nabiera szczególnego znaczenia w obliczu kryzysu klimatycznego – jednego z największych wyzwań, przed którym kiedykolwiek stanęła ludzkość.

Tylko świadome, odpowiedzialne, zaangażowane społeczeństwo może mierzyć się z wyzwaniami, jakie stawia przed nami kryzys klimatyczny, kryzys różnorodności biologicznej czy dewastacja środowiska wywołana zanieczyszczeniami. O roli samorządów w edukacji ekologicznej, a szczególnie klimatycznej będziemy mówili w czwartym panelu dyskusyjnym EkoSfery dotyczącym roli samorządów w kontekście zmian klimatu

– zauważa Dyrektor Generalna Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji EkoSfera znajduje się na stronie: www.poleco.pl