Regulamin konkursu

Wybór hasła i ogłoszenie zwycięzcy nastąpi za pośrednictwem profilu FB Magazynu biznes&EKOLOGIA przed końcem maja, a laureat nagrodzony zostanie specjalną nagrodą. W konkursie wziąć udział mogą wyłącznie osoby dorosłe, które ukończyły 18 rok życia w dniu ogłoszenia konkursu tj. 23 lutego 2022 r. i jednocześnie polubią nasz profil społecznościowy (polubienie jest obligatoryjne) w taki sposób, aby miały możliwość na bieżąco śledzić podawane przez nas informacje o konkursie. Osoba zgłaszająca się do konkursu świadomie oraz dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych. Uczestnik wyraża również zgodę na wysyłkę wiadomości marketingowych i publikację imienia oraz nazwiska na stronie internetowej www.biznesiekologia.com w przypadku wygrania nagrody w Konkursie. Organizator umożliwia i zachęca uczestników Konkursu do udostępniania wpisu na temat konkursu w profilach znajomych.

  1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją konkursu na hasło reklamowe promujące program Eco Dziecko. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wyłącznie związanym z zapewnieniem prawidłowości wyłonienia zwycięzcy Konkursu / cel przetwarzania zgodnie z art. 6 RODO. Państwa dane podane dobrowolnie wykorzystane będą wyłącznie w celu przekazania nagród. Państwa dane będą przechowywane do dnia wyłonienia zwycięzcy konkursu tj. do dnia 31 maja 2022 roku. Administratorem Państwa danych będzie Grey Partnerships Sp. z o.o. właściciel tytułu prasowego pod nazwą „biznes&EKOLOGIA” z siedzibą przy ul. Pięknej 24/26a w Warszawie 00-549 a dane, które zostaną nam powierzone przez osobę biorącą udział w konkursie informujemy o przysługującej jej na mocy RODO prawach: do cofnięcia zgody, sprostowania i usunięcia danych, złożenia skargi do organu nadzorczego.
  2. Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej www.biznesiekologia.com
  3. Czas trwania konkursu: od 23.02.2022  do 30.05.2022 r. Ogłoszenie zwycięzcy 31.05.2022 r.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu przed czasem bez podania przyczyny.