Zakończył się ogólnopolski Konkurs filmowy pn.: „Świat się kręci wokół wsi”. Konkurs został rozstrzygnięty w kategorii I.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał nagrody i wyróżnienia pracom konkursowym, które zajęły miejsca I-V w rankingu zgłoszeń. Informacje o laureatach Konkursu oraz nagrodach i wyróżnieniach są przedstawione w „Liście laureatów Konkursu w kategorii I”.

W kategorii II Konkurs nie został rozstrzygnięty, gdyż wpłynęło zbyt mało prac. Uniemożliwia to stworzenie rankingu prac zgodnie z § 9 ust. 5 Konkursu i wybór najlepszej pracy konkursowej.

Materiały

Do pobrania
Lista​_laureatow​_Konkursu.pdf 0.08MB
Do pobrania
Ranking​_zgloszen​_-​_Kat​_I​_-​_po​_rozstrzygnięciu​_dot​_miejsc​_z​_tą​_samą​_liczbą​_punktów.pdf 0.10MB
Do pobrania
Ranking​_zgloszen​_-​_Kat​_II​_-​_brak​_rozstrzygnięcia.pdf 0.09MB