Dr Jan Szczepanek z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego został laureatem I miejsca w kategorii Innowacyjny Naukowiec. Wczoraj odbyła się uroczystość wręczenia nagród.

Dr Jan Szczepanek otrzymał nagrodę za pracę pt. „Wytwarzanie i dynamika ultrakrótkich impulsów w laserach światłowodowych z normalną dyspersją”. Natomiast I miejsce w kategorii Innowacyjna Firma zdobyła warszawska firma Nanoxo za produkt Zinc Oxide Quantum Dots, jedyne na świecie nanomateriały, które są biozgodne i trwałe cząsteczkowo. Można je wykorzystać w wielu obszarach takich jak medycyna czy fotowoltaika.

W konkursie nagradzani są utalentowani młodzi naukowcy oraz firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które opracowały i wdrożyły na Mazowszu innowacyjne rozwiązania. Doceniane są firmy, które potrafią dopasować się do zmian i potrzeb otoczenia oraz naukowcy, których prace są istotne dla rozwoju gospodarki.

Organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, a jego partnerem miasto stołeczne Warszawa. Pula nagród w konkursie wyniosła 113 000 zł. Zwycięzcy otrzymali też atrakcyjne nagrody od partnerów.

Budowa silnego ekosystemu innowacji wymaga promowania i premiowania działalności lokalnych twórców i innowatorów – powiedział Piotr Cieśliński, zastępca dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego, który wręczał nagrodę ufundowaną przez Urząd m.st. Warszawy. – Stolica rozwija się dynamicznie właśnie dzięki takim ludziom jak laureaci konkursu. Warszawa chce zapewnić najlepsze warunki do rozwoju nowatorskich pomysłów, dlatego podejmuje działania służących docenianiu twórców i innowatorów, a także włącza się w takie inicjatywy jak konkurs Innowator Mazowsza – dodał wicedyrektor Piotr Cieśliński.

W tym roku odbyła się trzynasta edycja konkursu.

Innowator Mazowsza – dyr. P. Cieśliński wręcza nagrodę fot. M. Słaby