Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wystosował pismo do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych, w którym informuje o 10-krotnym przekroczeniu norm mykotoksyn w kukurydzy pochodzącej z Ukrainy.