Zwyczajne Walne Zgromadzenie Warszawskiej Izby Gospodarczej 17.10.2019

W samo południe, 17 października 2019 roku, w kameralnej salce „Świetlicy Wolności”, (w budynku dawnego KC) odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Warszawskiej Izby Gospodarczej.

Przewodniczący Zgromadzenia, Pan mecenas Krzysztof Rajczewski sprawnie poprowadził posiedzenie, a sprawozdawcy w osobach Marek Traczyk (Prezes WIG) i Marcin Zamoyski (Przewodniczący Rady WIG) zadbali o rzeczowy przekaz związany z zagadnieniami natury prawnej, organizacyjnej i finansowej.

Oprócz typowych uchwał proceduralnych, Walne Zgromadzenie przyjęło jeszcze kilka innych bardzo ciekawych na wnioski Członków Izby i Zarządu:

o powołaniu Forum Kobiet Przedsiębiorczych o inicjatywie projektu Miasto Zdrowia o inicjatywie stworzenia Warszawskich Kurantów o realizacji projektu związanego z wdrożeniem technologii recyclingu ( oczyszczania pacyficznej wyspy śmieci).

Członkowie Walnego Zgromadzenia przyjęli jednogłośnie Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 oraz Sprawozdanie Zarządu i Sprawozdanie Rady, a Członkowie Zarządu i Członkowie Rady, w głosowaniu tajnym, również otrzymali zasłużone absolutorium.

Po wolnych wnioskach, zabrał głos gość honorowy spotkania, Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Pan Cezary Kaźmierczak. W jego ocenie, w świetle sytuacji gospodarczej i politycznej Polski na tle Europy, nasi  przedsiębiorcy wypadają bardzo słabo ponieważ są źle zorganizowani. Jego zdaniem w samej tylko Polsce, takie zorganizowanie posiada najwyżej 2%  przedsiębiorców – siła i moc sprawcza wynika przede wszystkim  z liczby i dobrej organizacji.

Po zakończeniu Zgromadzenia, jak zwykle, miały miejsce równie ważne rozmowy kuluarowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *