Komisja środowiska Parlamentu Europejskiego przyjęła 12 października rezolucję przed szczytem klimatycznym COP26, który odbędzie się w tym roku w Glasgow. Podkreślili, że wszyscy członkowie G20 powinni do 20250 roku osiagąć neutralność klimatyczną. Obecnie żadne z państw G20 nie jest na dobrej drodze, by osiągnąć ten cel.

Grupę G20 tworzy 19 ważnych dla światowej gospodarki państw oraz Unia Europejska. Członkowie G-20 reprezentują ok. 90 proc. światowego PKB, 80 proc. światowego handlu oraz dwie trzecie ludności świata, jak również ok. 60 proc. wszystkich gruntów rolnych i ok. 80 proc. światowego handlu produktami rolnymi.

Cele unijne

Komisja ds. Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności opowiada się za bardziej ambitnymi unijnymi przepisami dotyczącymi klimatu i różnorodności biologicznej. Europosłowie uznali, że UE musi pozostać światowym liderem w walce ze zmianami klimatycznymi. Jednocześnie wyrazili obawy, że cele ogłoszone w Paryżu w 2015 r. nie zostaną osiągnięte, a ocieplenie przekroczy 3 stopnie Celsjusza do 2100 roku. w porównaniu z poziomem sprzed epoki przemysłowej.

Europosłowie mają pracować nad tym, aby unijny pakiet klimatyczny “Fit for 55” (redukcji emisji CO2 o 55 proc. do 2030 roku) był w pełni zgodny z porozumieniem paryskim. Chcą, aby UE poparła pięcioletnie ramy czasowe, zamiast dziesięcioletnich. Podkreślili również, że wszystkie bezpośrednie i pośrednie dotacje do paliw kopalnych powinny zostać wycofane w UE do 2025 r. Ponadto wezwali wszystkie inne kraje do podjęcia podobnych środków.

Komisja Środowiska PE wskazała, że bioróżnorodność odgrywa kluczową rolę w walce z globalnym ociepleniem i adaptacją do zmian klimatu.

Bogate państwa G20 mają być liderami

Europosłowie uważają, że wszystkie kraje G20 powinny zobowiązać się do osiągnięcia neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 roku. Wezwali również Komisję Europejską do utworzenia „międzynarodowego klubu klimatycznego”. Objąłby głównych emitentów gazów cieplarnianych w celu ustalenia wspólnych standardów granicznego podatku węglowego.

Z zadowoleniem przyjęli powrót Stanów Zjednoczonych do porozumienia paryskiego oraz zobowiązanie prezydenta USA Joe Bidena do zmniejszenia o połowę emisji gazów cieplarnianych w USA do 2030 r. w porównaniu z 2005 rokiem.

Chociaż eurodeputowani uznają chęć Chin do bycia konstruktywnym partnerem w globalnych negocjacjach klimatycznych, wyrazili zaniepokojenie zależnością tego kraju od węgla. Podkreślili, że chińskie cele klimatyczne powinny obejmować wszystkie emisje gazów cieplarnianych, a nie tylko dwutlenku węgla.

Więcej wsparcia finansowego na walkę ze zmianami klimatu

Europosłowie zaznaczyli, że kraje rozwinięte muszą spełnić obietnicę pozyskania co najmniej 100 mld dolarów rocznie na finansowanie działań klimatycznych w krajach rozwijających się. Należy uzgodnić mapę drogową określającą sprawiedliwy wkład każdego kraju rozwiniętego w ten plan finansowania. Dodali, że trzeba też zapewnić, aby wszystkie kraje rozwijające się mogły uczestniczyć w COP26 pomimo COVID-19.

Rezolucja zostanie poddana pod głosowanie przez wszystkich posłów do PE podczas sesji plenarnej w dniach 18-21 października br.

W 2019 r. Parlament Europejski ogłosił kryzys klimatyczny. W 2021 r. roku przyjął prawo o klimacie, które zamienia polityczne zobowiązanie Europejskiego Zielonego Ładu na rzecz neutralności klimatycznej UE do 2050 r. w wiążące zobowiązanie UE i państw członkowskich. Zwiększa również unijny cel w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. z 40 proc. do co najmniej 55 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 r.

Artykuł Los klimatu zależy od G20. Apel europosłów pochodzi z serwisu EcoReporters.