Wyjątkowy projekt Executive Club, który ma na celu podkreślenie ogromnego znaczenia zaangażowania polskich przedsiębiorców w promowanie i wdrażanie idei zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu. Na konferencję zapraszane są czołowe postacie polskiej gospodarki i autorytety świata nauki z ogromnym
dorobkiem w obszarze rozwoju innowacji przy jednoczesnym rozwijaniu działań związanych z nurtem SRI oraz CSR. Zwieńczeniem uroczystości jest ceremonia rozdania „Diamentów Sustainable Economy”, podczas której nagradzane są podmioty wdrażające idee odpowiedzialnego biznesu oraz wyróżniające się działaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Sustainable Economy Summit to wydarzenie unikatowe w skali kraju, mające na celu promowanie oraz podkreślenie ogromnego znaczenia idei zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Poruszana tematyka skupia uwagę reprezentantów wielu sektorów gospodarki, ukierunkowanych na proekologiczne, propracownicze oraz prospołeczne rozwiązania. Tematami dyskusji panelowych będą m.in. zmiany klimatyczne, gospodarka obiegu zamkniętego (zero-waste), zielony ład, elektromobilność, a także działania CSR dedykowane pracownikom, a także lokalnym społecznościom. Części wieczornej wydarzenia będzie towarzyszyć gala rozdania nagród „Diamenty Sustainable Economy”. Podczas wydarzenia będziemy również obchodzić 15-lecie istnienia Executive Club.

Zwieńczeniem konferencji będzie przyznanie statuetek „Diamenty Sustainable Economy”, które również odbędzie się w formie online. Nagrody przyznane zostaną spółkom oraz wybitnym jednostkom, które wyróżniły się osiągnięciami w zakresie działalności społecznej oraz działaniami proekologicznymi, mającymi wpływ na zrównoważony rozwój.

Konferencja dedykowana jest przedstawicielom kadry zarządzającej polskich i zagranicznych spółek realizujących politykę odpowiedzialności społecznej oraz aktywnie wspierających działania ekologicznei zrównoważony rozwój.

Wybrani goście zakończonych edycji:


Kamil Wyszkowski – Przedstawiciel i Prezes Rady Global Compact Network Poland - Inicjatywa Sekretarza
Generalnego ONZ,

Jarosław Gowin – były Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

Grzegorz Gruca – Wiceprezes Polskiej Akcji Humanitarnej,

Marek Krupiński – Dyrektor Generalny UNICEF Polska,


Jacek Socha – Wiceprezes, Partner PwC w Polsce,

Robert Cyglicki – Dyrektor programowy Greenpeace na Europę Środkową i Wschodnią.

https://executivemagazine.pl/

Biznes i Ekologia

BiE2_151_v51_podglad_rozkladowki
BiE2_151_v51_podglad_rozkladowki_1
BiE2_150_ jubileuszowy_1
BiE2_149_podglad_rozkladowki_1
Previous Next
1 2 3 4