Europejski Zielony Ład był jednym z tematów poruszanych podczas XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu. 8 września 2021 r. ministrowie Polski, Słowenii, Słowacji, Ukrainy, Czech oraz Litwy omawiali wyzwania i szanse rozwojowe dla sektora transportowego, określone w Zielonym Ładzie.

 Europejski Zielony Ład był jednym z tematów poruszanych podczas XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu. 8 września 2021 r. ministrowie Polski, Słowenii, Słowacji, Ukrainy, Czech oraz Litwy omawiali wyzwania i szanse rozwojowe dla sektora transportowego, określone w Zielonym Ładzie.

Panel „Wpływ Zielonego Ładu na politykę transportową Europy Środkowej” poświęcony został dyskusji nad redefinicją polityki transportowej Unii Europejskiej wyrażonej w nowej Strategii Zrównoważonej i Inteligentnej Mobilności określającej nowe priorytety dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

- Zielony Ład stawia przed nami wyzwanie związane z nadrabianiem zaległości infrastrukturalnych w naszej części Europy. Aktualnie największym wyzwaniem dla państw Europy Środkowej jest konieczność zmniejszenia negatywnego wpływu transportu na klimat i środowisko. Właśnie dlatego Polska, w ramach nowej perspektywy finansowej UE oraz Krajowego Planu Odbudowy, planuje przeznaczyć blisko 20 mld euro na inwestycje transportowe. Przeważająca większość tych środków zostanie zaangażowana na projekty w zakresie transportu nisko- i zeroemisyjnego realizujące założenia Zielonego Ładu – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Celem Europejskiego Zielonego Ładu jest rozwiązanie problemów dotyczących klimatu oraz środowiska naturalnego i obniżenie przez sektor transportowy emisji CO2 o 90% w 2050 r. Ważną częścią inicjatywy jest przejście na zrównoważoną mobilność, której kolej jest jednym z kluczowych ogniw i stanowi jeden z najbardziej ekologicznych i najbezpieczniejszych środków transportu.

Istotnym elementem Europejskiego Zielonego Ładu jest Strategia Zrównoważonej i Inteligentnej Mobilności opublikowana przez Komisję Europejską 9 grudnia 2020 r. Integralnym elementem strategii jest Plan działań zawierający 82 inicjatywy, które będą podstawą prac Komisji Europejskiej przez następne cztery lata. Przedstawiony dokument określa działania i mechanizmy, dzięki którym system transportowy Unii Europejskej może osiągnąć zieloną i cyfrową transformację oraz stać się bardziej odporny na przyszłe kryzysy. Celem Strategii Zrównoważonej i Inteligentnej Mobilności jest uczynienie transportu europejskiego: Zrównoważonym, Inteligentny i Odpornym.

Biznes i Ekologia

BiE2_151_v51_podglad_rozkladowki
BiE2_151_v51_podglad_rozkladowki_1
BiE2_150_ jubileuszowy_1
BiE2_149_podglad_rozkladowki_1
Previous Next
1 2 3 4