Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka wziął udział w Polsko – Hiszpańskich Konsultacjach Międzyrządowych w Madrycie. Rozmowom, które odbyły się 31 maja 2020 r., przewodniczyli Premier Polski Mateusz Morawiecki oraz Premier Hiszpanii Pedro Sánchez.

 Jednym z elementów konsultacji były rozmowy przedstawicieli poszczególnych resortów w ramach stolików tematycznych. Minister Michał Kurtyka wziął udział w stoliku poświęconym kwestiom energetyczno-klimatycznym, gdzie prowadził rozmowy z czwartą wicepremier i minister transformacji ekologicznej i wyzwań demograficznych Hiszpanii Teresą Riberą.

Polityka klimatyczno-energetyczna, także w kontekście regulacji na szczeblu UE, na stałe wpisała się w ostatnich latach w relacje bilateralne Polski i Hiszpanii

– mówił, podsumowując spotkanie Minister Michał Kurtyka.
 

W dzisiejszych rozmowach zidentyfikowaliśmy wspólne interesy i podejścia. Wierzę głęboko, że ta diagnoza będzie pomocna we wzmocnieniu naszej współpracy w zakresie polityki klimatycznej także na forum UE

–  dodał.

Konsultacje ministrów w zakresie polityki klimatycznej obu krajów dotyczyły kilku kluczowych tematów. Były to m.in. kwestie sprawiedliwej transformacji. Jak podkreślił minister Michał Kurtyka, Polska zdecydowanie opowiada się za potrzebą sprawiedliwej transformacji energetycznej. Polska i Hiszpania mają wspólne wyzwania w regionach węglowych, co niewątpliwie zbliża nasze stanowiska w tej wrażliwej społecznie i gospodarczo kwestii.

W trakcie spotkania rozmawiano też o wspieraniu rozwoju elektromobilnosci i możliwościach zwiększenia liczby aut elektrycznych w obu krajach, a także o indywidualnych inwestycjach w fotowoltaikę i pompy ciepła na polskim i hiszpańskim rynku.

Konsultacje dotyczyły również kwestii szukania możliwości współpracy w ramach „Fit for 55”.

Realizacja podwyższonego celu klimatycznego Unii  Europejskiej na 2030 r. będzie kluczowa dla naszych wspólnych wysiłków na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej UE do 2050 r. Dlatego z niecierpliwością czekamy na nadchodzące projekty  legislacyjne Komisji Europejskiej w ramach pakietu „fit for 55” i nowe możliwości współpracy pomiędzy Polską a Hiszpanią

– podkreślił Minister Kurtyka.

Spotkanie w Madrycie było ważnym krokiem ku zbliżeniu obu państw, wnoszącym nową dynamikę w relacjach dwustronnych i wielostronnych. Polsko-hiszpańskie rozmowy na temat wyzwań transformacji energetyczno-klimatycznej, przyczynią się do lepszego poznania indywidualnych perspektyw i problemów, oraz będą stanowić doskonałą płaszczyznę pogłębienia współpracy i inicjowania nowych wspólnych przedsięwzięć.