Wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami Banku Światowego, które odbyło się 15 lipca 2021 r. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

 Spotkanie odbyło się z inicjatywy Banku Światowego. Omówiono na nim priorytety współpracy Polski z Bankiem Światowym, w tym kwestie związane z transformacją energetyczną, zieloną odbudową, elektromobilnością a w szczególności realizację programu „Czyste Powietrze”.

Transformacja energetyczna jest traktowana priorytetowo. Szacujemy, że cały proces transformacji energetycznej, przeprowadzony w sposób sprawiedliwy, będzie wymagał inwestycji rzędu 350 mld euro w latach 2021-2040. Dlatego współpraca z partnerami finansowymi ma dla nas kluczowe znaczenie

– powiedział wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński.

W dekarbonizacji polskiego miksu energetycznego chcemy wykorzystać możliwości wynikające ze zdywersyfikowanych źródeł, w tym energetyki odnawialnej, energetyki jądrowej, przejściowej roli gazu ziemnego, zgodnie z przyjętą Polityką Energetyczną Polski 2040

– dodał.

W skład delegacji Banku Światowego weszli Gallina Vincelette, Dyrektor dla krajów Unii Europejskiej Banku Światowego, Marcus Bernhard Heinz, Stały Przedstawiciel Banku dla Polski i krajów bałtyckich, Katarzyna Zajdel-Kurowska, Dyrektor Wykonawczy reprezentujący Polskę  w Zarządzie Banku Światowego.

Biznes i Ekologia

BiE2_151_v51_podglad_rozkladowki
BiE2_151_v51_podglad_rozkladowki_1
BiE2_150_ jubileuszowy_1
BiE2_149_podglad_rozkladowki_1
Previous Next
1 2 3 4