GIS wydał ostrzeżenie publiczne dotyczące wyrobu do kontaktu z żywnością: Migracja ołowiu z talerza ceramicznego.