Innova Capital, firma private equity w Europie Środkowo-Wschodniej, ogłosiła awans Michała Wojdyły na stanowisko partnera.