W Zielonej Górze, 9 sierpnia 2023 r. odbyło się spotkanie sztabu kryzysowego, podczas którego podsumowano stan prac zabezpieczających oraz omówiono kolejne działania mające na celu usunięcie nielegalnego składowiska odpadów w Przylepie oraz skutków minionego pożaru. Jak zadeklarowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa rząd wesprze działania służb i przeznaczy do 43 mln zł na dalszą realizację celów. Oprócz szefowej resortu, w spotkaniu koordynacyjnym służb uczestniczył wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba, a także wojewoda lubuski Władysław Dajczak.

Kompleksowo rozwiązujemy kwestię nielegalnych odpadów w Przylepie. Wspólnie ze służbami i samorządowcami ustaliliśmy plan dalszych działań związanych z usuwaniem skutków pożaru. Rząd przeznaczy na to środki z rezerwy budżetu państwa w wysokości do 43 mln zł. Ze strony miasta będzie to 12 mln zł

– podsumowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Lubuska Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna otrzymają ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 mln zł na odbudowę i poprawienie funkcjonowania swoich jednostek. Jeszcze raz dziękuję ratownikom, strażakom i druhom ochotnikom, policjantom, żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej, strażnikom Lasów Państwowych, Służbie Ochrony Kolei, Straży Miejskiej w Zielonej Górze za ofiarną służbę związaną z gaszeniem pożaru nielegalnego składowiska odpadów w Przylepie oraz minimalizacją zagrożenia dla ludzi i środowiska

– dodała.

O wsparcie finansowe władze miasta zwróciły się m.in. do samorządu województwa. Aktualnie, oczekują na deklarację finansową ze strony zarządu Urzędu Marszałkowskiego.

Polska ma obecnie jedne z najbardziej surowych przepisów dotyczących przestępstw przeciwko środowisku. To nasz rząd zaostrzył kary pozbawienia wolności oraz kary finansowe dla osób zatruwających środowisko

– przypomniał wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba.

Już od 2015 r. Inspekcja Ochrony Środowiska alarmowała o dużym prawdopodobieństwie zamiaru porzucenia odpadów. Na hali magazynowej zgromadzono ok. 4 810 m3 odpadów, co oznaczało, że stan magazynowy od dnia zakończenia poprzedniej kontroli w 2014 r. powiększył się o blisko 1 500 m3 odpadów. W związku z tym WIOŚ złożył zawiadomienie, a prokuratura prowadzi obecnie postępowanie dotyczące pożaru odpadów niebezpiecznych w hali magazynowej zlokalizowanej w Przylepie. Przestępstwo to jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Na miejscu zdarzenia, Inspekcja Ochrony Środowiska prowadzi stały i dodatkowy monitoring, a także wykonuje badania gleby, powietrza, wody.

Na zlecenie prezydenta Miasta Zielona Góra zostało przeprowadzone 70 badań wód w studniach wody pitnej. Wyniki pierwszych 20 badań wskazały już, że nie ma żadnych przekroczeń. Dodatkowo, Urząd Miasta zlecił wykonanie neutralizacji cieku wodnego Gęśnik i stawów po pożarze materiałów niebezpiecznych.

W spotkaniu koordynacyjnym służb w Zielonej Górze wzięli udział także wojewoda lubuski Władysław Dajczak, wiceprezydenci miasta: Dariusz Lesicki i Krzysztof Kaliszuk, komendant Lubuskiej Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej gen. Patryk Maruszak, Główny Inspektor Ochrony Środowiska Krzysztof Gołębiewski, Lubuski Inspektor Ochrony Środowiska Mirosław Ganecki, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Mariusz Herbut.

Zdjęcia (4)