Indonezja, sprawująca prezydencję w G20, zaprosiła Polskę do prac w grupie roboczej ds. transformacji energetycznej (ETWG), której zwieńczeniem było spotkanie ministrów G20 ds. energii. W wydarzeniu, które odbyło się 2 września w Nusa Dua, online uczestniczyła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Zdaniem szefowej resortu klimatu i środowiska Anny Moskwy Polska może wnieść realną wartość dodaną do prac Grupy w wielu obszarach.

Jako wiodąca gospodarka Europy Środkowej, mój kraj jest dobrze przystosowany do przedstawiania wyzwań regionu, który do tej pory nie jest reprezentowany w G20. Nasze doświadczenie może być szczególnie istotne w planowaniu transformacji energetycznej

– zauważyła.

Odpowiedzialna polityka energetyczna ma nie tylko wymiar ekonomiczny, ale również wpływa na bezpieczeństwo kraju. Dlatego konsekwentnie realizujemy politykę dywersyfikacji źródeł dostaw energii. Agresja Rosji na Ukrainę pokazała, jak niebezpieczna jest zależność od jednego dostawcy, który wykorzystuje swoją silniejszą pozycję do szantażowania słabszych partnerów handlowych

– podkreśliła.

Minister Anna Moskwa zwróciła uwagę, że całkowite odejście od rosyjskich surowców energetycznych jest właściwą drogą do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.

To poważne wyzwanie, ale jesteśmy do tego zdeterminowani, także poprzez zaostrzenie sankcji UE wobec Federacji Rosyjskiej – zwłaszcza w sektorach naftowym i gazowym. Potrzebujemy jednak skoordynowanych wysiłków w tym zakresie nie tylko w Unii Europejskiej, ale także całej społeczności międzynarodowej

– powiedziała.

Jak dodała, negatywne skutki rosyjskiej inwazji na Ukrainę na bezpieczeństwo dostaw i rosnące ceny energii powinny znaleźć odzwierciedlenie w komunikacie ministrów G20.

Wojna pokazuje, jak ważne jest budowanie bezpiecznych, niezawodnych i odpornych systemów energetycznych, w tym poprzez przejście na czystą energię. Transformacja klimatyczno-energetyczna to jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed nami w nadchodzących dekadach. Wśród wielu problemów związanych z wojną Polska nie zapomina o zmianach klimatycznych, które są jednym z ważnych długofalowych wyzwań dla całej społeczności międzynarodowej

– zaznaczyła.

Zaktualizowana „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” obejmie nowy czwarty filar – suwerenność energetyczną, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego, zapewniającego szybkie uniezależnienie krajowej gospodarki od importowanych paliw kopalnych i ich pochodnych z Federacji Rosyjskiej oraz innych krajów objętych sankcjami gospodarczymi

– poinformowała.

W opinii Anny Moskwy, minister klimatu i środowiska, ostatnie dwa lata to czas znaczących zmian na rynku energii w Polsce i rosnącego udziału w wolumenie energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. To także okres rozwoju energetyki wielkoskalowej i prosumenckiej.

Stworzyliśmy stabilne ramy wsparcia dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Polska ma także duży potencjał dla projektów wodorowych, dlatego chcemy być częścią globalnego łańcucha wartości wodoru

– dodała.

Minister zaznaczyła, że również energetyka jądrowa będzie istotnym elementem polskiego miksu energetycznego, co pozwoli na stabilne korzystanie z odnawialnych źródeł energii.

Transformacja klimatyczno-energetyczna jest ogromnym wyzwaniem dla Polski i całego świata. Dziękuję prezydencji indonezyjskiej za jej wysiłki, aby przybliżyć nas do tego celu

– podsumowała.