„Naszymi priorytetami są bezpieczeństwo energetyczne kraju oraz poszukiwanie rozwiązań, które zminimalizują skutki dynamicznych społeczno-gospodarczych zmian rynkowych i geopolitycznych” – powiedziała szefowa resortu klimatu i środowiska Anna Moskwa podczas konferencji „Polka XXI w.”. Wydarzenie odbyło się 31 maja 2022 r. w Warszawie.

Minister Anna Moskwa o bezpieczeństwie energetycznym i roli kobiet w energetyce na konferencji „Polka XXI w.”Jak zaznaczyła minister Anna Moskwa, transformacja energetyczna to wyzwanie na najbliższe lata.

Transformacja to z jednej strony wyzwanie, ale również szansa na rozwój i budowanie przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw w oparciu o nowoczesne technologie

– zauważyła.

Minister poruszyła także temat dot. zwiększenia aktywność kobiet w sektorze energetycznym.

Żeby transformacja energetyczna się udała, muszą uczestniczyć w niej kobiety. Chodzi o ich konsekwencję i kompleksowe podejście do zadań

– powiedziała.

Liczba kobiet w sektorze OZE ciągle rośnie. Odnawialne źródła energii mogą być dla kobiet dobrą okazją do odgrywania ważnej roli w dążeniu do modernizacji sektora energetycznego

– podkreśliła.

Zdaniem szefowej resortu klimatu i środowiska Anny Moskwy w obliczu zaistniałej sytuacji rozwój krajowych OZE zarówno w ujęciu wielkoskalowym, jak i na poziomie obywatelskim, nabiera szczególnego znaczenia.

W naszym miksie energetycznym wzrasta udział OZE. W maju br. łączna moc zainstalowana
w fotowoltaice w Polsce przekroczyła 10 GW. Pod względem przyrostu mocy zainstalowanej PV nasz kraj wszedł do czołówki – zajmujemy drugie miejsce w Europie

– wyjaśniła.

Będziemy dążyć do tego, aby w roku 2030 około połowa produkcji energii elektrycznej pochodziła ze źródeł odnawialnych

– poinformowała.