Brak bezpieczeństwa żywnościowego z powodu ataku militarnego Rosji na Ukrainę i wzmocnienie roli Światowej Organizacji Handlu jako gwaranta międzynarodowego systemu handlu – to jedne z kluczowych kwestii 12 Konferencji WTO, której obradowała w Genewie. Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda uczestniczył w środę w posiedzeniu Rady ds. Zagranicznych w formacie handel, która towarzyszyła posiedzeniu Konferencji WTO.

Konferencja Ministerialna WTO (MC12) odbywała się w dniach 12-16 czerwca. To najważniejszy organ WTO, który zbiera się, aby podjąć kierunkowe decyzje w sprawie funkcjonowania światowego systemu handlu. Głównym zadaniem posiedzenia Rady ds. Zagranicznych w formacie handel (FAC Trade) było przyjęcie postanowień końcowych Konferencji WTO.

To Rosja jest jedynym winowajcą obecnego zagrożenia dla światowego bezpieczeństwa żywnościowego. Bez natychmiastowego wycofania wojsk rosyjskich z Ukrainy kryzysy żywnościowe będą miały trwały skutek

– podkreślał podczas rozmów w Genewie minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Szef MRiT zaznaczył, że zablokowanie infrastruktury transportowej potrzebnej do eksportu produktów spożywczych i rolnych z Ukrainy jest jedną z przyczyn obecnych problemów w międzynarodowym łańcuchu dostaw żywności.

Wzywamy do zapewnienia dostaw żywności dla krajów najbardziej dotkniętych zakłóceniami dostaw z Ukrainy i Rosji oraz do powstrzymania się od nakładania ograniczeń w eksporcie zboża

– mówił minister Waldemar Buda podczas obrad w 12 Konferencji WTO. Zadeklarował, że Polska jest gotowa pomóc Ukrainie w eksporcie zboża do odbiorców końcowych.

12 Konferencja WTO: reforma WTO i jej rola w stabilizacji światowego handlu

Tematami dyskusji 12 Konferencji WTO były m.in. reformy WTO, odpowiedź Organizacji na pandemię i wykorzystania patentów na szczepionki przeciwko COVID-19, kwestie subsydiów w rybołówstwie, zapasów publicznych w rolnictwie oraz zrównoważonego rozwoju.

Minister rozwoju i technologii zaznaczył, że Polska opowiada się za wzmocnieniem roli Światowej Organizacji Handlu.

W obliczu wojny w Ukrainie wzmocnienie roli WTO jako gwaranta stabilnego systemu handlu międzynarodowego powinno być priorytetem. Powinniśmy przeciwdziałać osłabieniu roli tej instytucji

– mówił Buda.

Rola WTO w liberalizacji międzynarodowego handlu

Polska była jednym z jej państw założycielskich WTO i jest w organizacji od 1995 r.

Do WTO należy 164 państw członkowskich, a 23 kraje negocjują warunki członkostwa (rozmowy akcesyjne Białorusi zostały zawieszone w związku z jej postawą wobec agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę).

Głównym zadaniem WTO jest liberalizacja międzynarodowego handlu dobrami i usługami, prowadzenie polityki inwestycyjnej wspierającej handel, rozstrzyganie sporów dotyczących wymiany handlowej oraz przestrzegania prawa własności intelektualnej.