Wdrażanie perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027, wsparcie dla Ukrainy z funduszy unijnych i powojenna odbudowa tego kraju – to główne tematy rozmów ministra funduszy i polityki regionalnej Grzegorza Pudy z przedstawicielami Komisji Europejskiej.

Minister Puda spotkał się w środę w Brukseli z Komisarzem UE ds. zatrudnienia i spraw socjalnych Nicolasem Schmitem oraz Dyrektorem Generalnym DG REGIO w Komisji Europejskiej Normundsem Popensem.

Polska intensywnie pracuje nad przygotowaniami do rozpoczęcia wdrażania programów. Otrzymaliśmy z Komisji Europejskiej zaliczki na realizację programów w perspektywie 2021-2027, w wysokości ok. 8,4 mld zł

– podkreślał podczas spotkań minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Wsparcie Polski dla Ukrainy

Minister G. Puda rozmawiał z komisarzem UE ds. zatrudnienia i spraw socjalnych Nicolasem Schmitem o planowanych działaniach i wsparciu Ukrainy z programów unijnych – Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

Naszym celem jest umożliwienie osobom uciekającym przed wojną zaaklimatyzowanie się w Polsce, znalezienie swojego miejsca w społeczności lokalnej i uwieńczone sukcesem poszukiwania pracy

– podkreślił także szef MFiPR.

Minister G. Puda zaznaczył, że większość bezpośredniego wsparcia odbywa się na poziomie regionalnym (przeznaczono na ten cel ponad 110 mln euro ze środków RPO, w ramach PO WER jest to kwota ok. 20 mln euro).

Minister poinformował, że w ramach nowej perspektywy regiony zaplanowały wydatkowanie ok. 230 mln euro na integrację społeczno-ekonomiczną obywateli państw trzecich. Również w programie Fundusze Europejskie dla rozwoju Społecznego(FERS) przewidziano działania systemowe na wsparcie cudzoziemców na rynku pracy, na kwotę ok. 12,5 mln euro.

Wdrażanie programów z perspektywy finansowej na lata 2021-2027

Podczas spotkania z Dyrektorem Generalnym DG REGIO w KE Normundsem Popensem ministerfunduszy i polityki regionalnej omówił stan uruchomienia programów nowej perspektywy 2021-2027.

Szef MFiPR poinformował, że komitety monitorujące przyjmują kryteria wyboru projektów, uruchamiane są pierwsze nabory projektów, oceniane są pierwsze projekty i zawierane są pierwsze umowy o ich dofinansowanie.

W ramach krajowych i regionalnych programów na lata 2021-2027 uruchomiono już 97 naborów, których budżet wyniósł 25,4 mld zł. Złożono 394 wnioski o dofinansowanie projektów – o wartości całkowitej 10,4 mld zł, w tym dofinansowanie wyniosło 7,3 mld zł. Zawarto 32 umowy o dofinansowanie projektów o wartości 1,9 mld zł wydatków kwalifikowalnych, z czego 1,6 mld zł stanowi wkład UE.

Szef MFiPR poruszył także w rozmowie z dyrektorem Popensem możliwość rozszerzenia programu Interreg Litwa-Polska o podregion olsztyński oraz jednorazowe przekazanie do tego programu środków po programie Interreg Polska-Rosja.

Europejski Rok Umiejętności

Wizyta w Brukseli byłą także okazją do rozmowy na temat inicjatywy Komisji Europejskiej dotyczącej Europejskiego Roku Umiejętności. Jego celem będzie rozwój kompetencji dopasowanych do potrzeb rynku pracy. MFiPR jest aktywnie zaangażowane w promocję wydarzenia i organizację różnych uroczystości w jego ramach. Przykładem jest EuroSkills 2023, które odbędzie się we wrześniu w Gdańsku.