Stopa bezrobocia może wzrosnąć, ale nie drastycznie – informuje Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.