Nie poprzestajemy w naszych działaniach na rzecz wsparcia Ukrainy. Udało nam się zasadniczo zwiększyć przepustowość przejścia granicznego Korczowa-Krakowiec – zwłaszcza możliwość przejazdu samochodów ciężarowych. Umożliwianie przekraczania granicy zachodniej dla Ukrainy jest niezwykle ważne. Ma to również istotny wymiar gospodarczy dla Polski. Minister Michał Dworczyk podkreślił, że nie poprzestajemy na tych działaniach. Kolejne przejście graniczne –Malhowice–Niżankowice –- zostanie otwarte już w 2023 r.

Zwiększanie przepustowości przejść granicznych

W ciągu kilku tygodni udało się nam zwiększyć przepustowość przejścia granicznego Korczowa–Krakowiec. Działania te są przede wszystkim korzystne dla Ukrainy. Bez wątpienia usprawni to możliwości handlowe Polski. W obecnym stanie wojennym nasze wsparcie i współpraca są szczególnie istotne. Z tego względu skupiamy się na umożliwianiu sprawniejszego przekraczania zachodniej granicy.

„Kiedy Ukraina jest w stanie wojny tego rodzaju współpraca – czyli umożliwianie przekraczania granicy zachodniej – dla Ukrainy jest niezwykle ważne. To ma również istotny wymiar gospodarczy dla nas, dla Polski – możliwość handlu, możliwości wymiany towarów jest szalenie istotna, a zwiększenie możliwości przepustowości przejść granicznych wspiera te procesy” – podkreślił minister Michał Dworczyk.

Usprawnienie ruchu między Polską a Ukrainą

Nie poprzestajemy w naszych działaniach. Zadecydowaliśmy o wcześniejszym otwarciu kolejnego przejścia granicznego Malhowice–Niżankowice. Dzięki decyzjom m.in. premiera Mateusza Morawieckiego i ministra infrastruktury nastąpi to już w 2023 r., a nie tak jak pierwotnie planowano w 2025 r. To zwiększy dalsze możliwości wymiany towarowej i osobowej między Polską a Ukrainą. Co więcej, szukamy kolejnych rozwiązań, aby usprawnić ruch między Polską a Ukrainą.

„Mamy świadomość, że jest jeszcze sporo do zrobienia bo kolejki samochodów towarowych po stronie ukraińskiej są duże, ale dzisiaj będziemy mieli spotkanie pod przewodnictwem pana ministra Adamczyka, na którym będziemy dyskutować nad rozwiązaniami, które pomogą dalej usprawniać ruch między Polską a Ukrainą” – zaapelował minister.