Jednym z najistotniejszych zadań Ministerstwa Zdrowia w najbliższych miesiącach po 5 fali będzie nadrobienie zaległości zdrowotnych, szczególnie w zakresie onkologii i chorób układu krążenia. Minister zdrowia powołał właśnie pełnomocnika Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia. Został nim prof. Tomasz Hryniewiecki.

Rozwój Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia wraz z Krajową Siecią Onkologiczną to jeden z naszych priorytetów na ten rok. Wyjdziemy bowiem z epidemii bardzo poturbowani zdrowotnie. Musimy te zaległości nadrobić stąd też jak najszybciej chcemy wzmocnić polską kardiologię – mówi minister zdrowia dr Adam Niedzielski i dodaje: – Profesor Hryniewiecki to najlepsza z osób, która może zadbać o szybki rozwój projektu Krajowej Sieci Kardiologicznej, by stała się tym dla kardiologii, czym Krajowa Sieć Onkologiczna dla Onkologii.

Prof. Tomasz Hryniewiecki to jeden z czołowych polskich kardiologów z międzynarodowym dorobkiem, publikujący w wielu światowych czasopismach naukowych. Jest współzałożycielem Sekcji Wad Zastawkowych Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, której jest obecnie przewodniczącym. Z Narodowym Instytutem Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego związany jest od ponad 30 lat. Od 2015 r. piastuje stanowisko dyrektora Instytutu, w którym jest również kierownikiem Kliniki Wad Zastawkowych Serca, a od 2012 do 2015 roku był zastępcą dyrektora Instytutu ds. klinicznych. W ramach powołanej pod jego pieczą w ubiegłym roku Krajowej Sieci Kardiologicznej, której pilotaż odbywa się na Mazowszu działa już blisko 90 POZ-tów i 41 poradni oraz oddziałów kardiologicznych. Krajowa Sieć Kardiologiczna ma stanowić wyznacznik standardu leczenia polskich pacjentów w zakresie chorób układu krążenia. Prof. Hryniewiecki prace nad przygotowaniem Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia, przewidzianego na lata 2022 – 2033, koordynuje od ponad roku.

Po objęciu funkcji pełnomocnika ministra zdrowia ds. Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia przez prof. Tomasza Hryniewieckiego, stanowisko dyrektora NIKard obejmie prof. Łukasz Szumowski, który z Instytutem związany jest od 20 lat i w którym kieruje Centrum Zaburzeń Rytmu Serca. W swojej karierze był m.in. członkiem European Heart Rhythm Association, Training Fellowships Committee czy Innovation Commity. W latach 2016-2018 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego a w okresie 2018-2020 ministrem zdrowia.