Odbudowa Ukrainy to wielkie wyzwanie, w którym Polska będzie miała do odegrania ogromna rolę – usłyszeli ukraińscy i polscy przedsiębiorcy oraz inwestorzy, którzy uczestniczyli dzisiaj w obradach XV Międzynarodowego Forum „Polsko-Ukraińskie dni biznesowe”. Otwarcia obrad dokonał minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Forum „Polsko-Ukraińskie dni biznesowe” odbywa się cyklicznie od 2014 r. w Polsce oraz Ukrainie. Jego celem jest wymiana poglądów, nawiązanie współpracy i wspieranie wzrostu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Dzisiejsze obrady zdominowała kwestia odbudowy Ukrainy po wojnie oraz jej wpływ zarówno na polsko-ukraińskie relacje handlowe, jak i na globalną gospodarkę. Ministerstwo Rozwoju i Technologii objęło nad wydarzeniem honorowy patronat.

Odbudowa Ukrainy to w najbliższym czasie cel gospodarczy nr 1 dla całej Europy, jeżeli nie świata. Polska może być hubem transportowania środków i wsparcia odbudowy Ukrainy

– powiedział minister rozwoju im technologii Waldemar Buda, otwierając obrady forum.

Minister Waldemar Buda podkreślił, że wojna na Ukrainie i pomoc, jaką Polska udziela ukraińskiemu narodowi bardzo zbliżyły do siebie oba kraje.

W biznesie zaufanie jest bardzo ważne, jeżeli nie najważniejsze. Między narodami polskim i ukraińskim zbudowaliśmy ogromne zaufanie, które będzie rzutować na nasze relacje gospodarcze. Mamy ogromny cel do realizacji, a jest nim wspólna odbudowa Ukrainy

– mówił minister rozwoju i technologii.

Minister Waldemar Buda mówił, że proces odbudowy Ukrainy po zakończeniu wojny to wyzwanie, którego nie można przecenić. Podkreślił, że w jego realizację oraz budowę systemowych relacji gospodarczych powinny włączyć się administracja Polski i Ukrainy.

Minister rozwoju i technologii nawiązał także do pomocy, jaką Polska udziela obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w naszym kraju.

W Polsce mamy ponad 3 miliony obywateli Ukrainy. Tam gdzie jest naród, tam jest zapotrzebowanie na usługi i produkty i naturalnym jest, że ukraińskie firmy będą się lokowały w Polsce, odpowiadając na potrzeby Ukraińców w Polsce

– mówił minister, życząc ukraińskim przedsiębiorcom udanych relacji handlowych w naszym kraju.

XV Międzynarodowe Forum „Polsko-Ukraińskie dni biznesowe”

W tegorocznym forum uczestniczyło ponad 40 prelegentów z Ukrainy i Polski, w tym m.in. ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Krzysztof Drynda, ukraińscy i polscy przedsiębiorcy oraz przedstawiciele stowarzyszeń gospodarczych, banków rozwoju i innych instytucji.

Uczestnicy spotkania obradowali w panelach tematycznych skoncentrowanych wokół rozwoju współpracy handlowo-gospodarczej Ukrainy i Polski, perspektywy odbudowy gospodarki Ukrainy, polskiego i międzynarodowych programów wsparcia pomocowego dla Ukrainy, w tym czasowej relokacji ukraińskich przedsiębiorców do Polski, a także mechanizmu rozwiązywania kwestii prawnych w okresie obowiązywania sankcji międzynarodowych.

Polsko-ukraińska współpraca gospodarcza

W ostatnich latach Ukraina umacniała swoją pozycję ważnego partnera eksportowego Polski. Od 2016 r. notujemy systematyczne wzrosty polsko-ukraińskich obrotów handlowych. W 2021 r. polsko-ukraińskie obroty handlowe wzrosły o 40 proc., osiągając wartość 12,5 mld USD. Import z Ukrainy wzrósł o ponad 70 proc., osiągając wartość 5 mld USD.

Polskie inwestycje na Ukrainie także rosły. Przybyło spółek z udziałem obywateli Ukrainy w Polsce (w ubiegłym roku było ich już ponad 20 tys.). Szacuje się, że na ukraińskim rynku przed wojną działalność prowadziło ok. 1,2 tys. małych i średnich firm z kapitałem polsko-ukraińskim. Według źródeł ukraińskich na Ukrainie jest zarejestrowanych ok. 2,9 tys. firm z polskim kapitałem. Według danych NBP na koniec 2020 r. stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich na Ukrainie wynosił 337 mln dol.