Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau, jako przewodniczący OBWE, zakończył dziś swoją pierwszą oficjalną wizytę w Moskwie.

Podczas spotkania z ministrem spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej, Siergiejem Ławrowem, urzędujący Przewodniczący podkreślił potrzebę kontynuowania konstruktywnego dialogu opartego na zasadach prawa międzynarodowego oraz zaangażowania w istniejące mechanizmy OBWE, w celu ograniczenia napięć w regionie. Wskazał także na korzyści, jakie może przynieść przedstawiona niedawno koncepcja Odnowionego Dialogu na temat Bezpieczeństwa Europejskiego.

– Przedstawiona przeze mnie w Wiedniu 8 lutego inicjatywa Odnowionego Dialogu jest ważną inicjatywą polskiego Przewodnictwa w OBWE w aktualnie napiętej sytuacji międzynarodowej. Mam nadzieję, że Rosja zdecyduje się aktywnie w nią zaangażować – powiedział Zbigniew Rau.

– W moim przekonaniu, podjęcie polskiej propozycji to szansa na rewitalizację OBWE i wzmocnienie jej znaczenia w europejskiej architekturze bezpieczeństwa, co Rosja niejednokrotnie popierała. Dlatego liczę na wsparcie ze strony rosyjskiej dla wysiłków Przewodnictwa w tym zakresie – dodał minister Rau. Inicjatywa stanowi próbę wyjścia naprzeciw oczekiwaniom dialogu dotyczącego zarówno praktycznych aspektów bezpieczeństwa, jak i kwestii konceptualnych, w tym interpretacji zasad kompleksowości i niepodzielności bezpieczeństwa, której wagę podnosiła strona rosyjska.

Znacząca cześć dyskusji poświęcona była również sytuacji bezpieczeństwa na i wokół Ukrainy.

– W naturalny sposób, napięta sytuacja bezpieczeństwa na wschodzie Ukrainy, w tym gromadzenie potencjału zbrojnego wzdłuż jej granic, jest tematem priorytetowym polskiego Przewodnictwa w OBWE. Jako Przewodnictwo, wspieramy prace Trójstronnej Grupy Kontaktowej, jak również negocjatorów Formatu Normandzkiego w ożywieniu procesu pokojowego i przełamaniu impasu negocjacyjnego. Każdy postęp w pracach Trójstronnej Grupy Kontaktowej przełożyłby się na poprawę sytuacji dotkniętej konfliktem społeczności lokalnej – powiedział urzędujący Przewodniczący OBWE. Minister zaznaczył też konieczność zapewnienia sprawnego funkcjonowania i wypełniania mandatu przez misję SMM.

Na zakończenie wizyty w Moskwie minister Rau spotkał się także z przedstawicielami rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego i ekspertami w dziedzinie praw człowieka. – Jako Przewodniczący OBWE będę dokładał wszelkich wysiłków, by tzw. wymiar ludzki OBWE nie nie został przysłonięty przez inne zagadnienia. – Przestrzeganie praw jednostki to gwarancja pokoju – zadeklarował szef polskiej dyplomacji.

 

Foto: Sebastian Indra / MSZ

 

Łukasz Jasina
Rzecznik Prasowy MSZ