Już 31 stycznia startują Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA w Poznaniu. Jednym z największych wystawców będzie Ministerstwo Rozwoju i Technologii, a wydarzenie otworzy wiceminister Piotr Uściński.

Targi BUDMA są najważniejszym miejscem spotkań producentów i dystrybutorów nowoczesnych technologii i materiałów budowlanych z przedstawicielami handlu, architektami, wykonawcami i inwestorami w Europie.

Tegoroczną edycję wydarzania otworzy odpowiedzialny za budownictwo wiceminister Piotr Uściński, który wystąpi 31 stycznia o godz. 11:00.

Stoisko wystawiennicze przygotowanie przez MRiT będzie liczyć przeszło 100 metrów kwadratowych!  Do współpracy zaprosiliśmy grono ekspertów, którzy będą do dyspozycji wszystkich odwiedzających targi i odpowiedzą na wszelkie pytania z dziedziny budownictwa.

Stoisko wystawiennicze przygotowanie przez MRiT będzie liczyć przeszło 100 metrów kwadratowych!  Do współpracy zaprosiliśmy grono ekspertów, którzy będą do dyspozycji wszystkich odwiedzających targi i odpowiedzą na wszelkie pytania z dziedziny budownictwa.

Na naszym stoisku, będą z nami:

 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii
 • Instytut Techniki Budowlanej
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Polska Agencja Inwestycji i Handlu
 • Urząd Patentowy RP
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • Krajowy Zasób Nieruchomości
 • Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 • Stowarzyszenie buildingSMART Polska
 • NCBR

Eksperci na naszym stoisku odpowiedzą na pytania z następującej tematyki:

 • Zagadnienia prawne (budowlane, geodezyjne, planowanie przestrzenne, termomodernizacja budynków, zamówienia publiczne).
 • Pomoc w prowadzeniu i rozwoju firmy oraz wsparcie finansowe na jej rozwój, w tym dofinansowania z Funduszy Europejskich.
 • Systemy wsparcia dla eksporterów – jak znaleźć partnera handlowego na rynkach zagranicznych i jak pokonać bariery w rozwoju zagranicznego eksportu.
 • Możliwości pozyskania nowych klientów, rozszerzenia działalności lub pozyskania partnera dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Wyzwania dla przedsiębiorstw w świetle perspektywy finansowej 2021-2027.
 • Informacje dla przedsiębiorców w zakresie nowych inwestycji (m.in. ulgi podatkowe na realizacje nowych inwestycji, tereny inwestycyjne) oraz internacjonalizacja (m.in. informacje o rynkach zagranicznych, proeksportowe instrumenty finansowe).
 • Ekologiczne Budownictwo Modułowe, które nie jest już droższe niż budownictwo tradycyjne, jako odpowiedź na wyzwania branży budowlanej, wyzwania klimatyczne oraz problemy demograficzne Polski.
 • Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM) – wspieranie budownictwa czynszowego z przystępnymi cenowo lokalami na długoterminowy najem z opcją dojścia do własności.
 • Finansowe wsparcie na potrzeby poprawy efektywności energetycznej i instalacji OZE w budownictwie wielorodzinnym (Program TERMO).
 • Pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne; bezzwrotne wsparcie oraz finansowanie zwrotne mieszkalnictwa – w ramach Instrumentu pożyczkowego Banku Gospodarstwa Krajowego.
 • Wsparcie przedsiębiorców w procesie wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.
 • Geoportal – aktualna i wiarygodna informacja z rejestrów urzędowych oraz innych źródeł,
 • sprawdzanie urządzeń technicznych na Twoich placach budów w celu zapewnienia bezpieczeństwa technicznego.
 • Udzielanie praw wyłącznych na przedmioty ochrony własności przemysłowej (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe).
 • Prowadzenie Cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego (c-KOB) i Elektronicznego Dziennika Budowy (EDB).
 • BIM.

W tym roku Targom BUDMA towarzyszyć będzie szereg merytorycznych spotkań z autorytetami branży budowlanej i architektonicznej. Najważniejszym wydarzeniem jest Forum Gospodarcze Budownictwa „Build4Future”, które odbędzie się w dniach 30-31 stycznia 2023 r. Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie budma.pl.

Materiały

Ministerstwo Rozwoju i Technologii na targach BUDMA 2023
Budma2023-ulotka.pdf 13.46MB