Główny problem, który próbuje rozwiązać strona ukraińska, to kontrole w Bosforze w ramach JCC, czyli Wspólnego Centrum Koordynacyjnego.