Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski wziął udział w dożynkach gminno-parafialnych. Wydarzenie odbyło się 22 sierpnia br. w Latowiczu.

 Uroczystość rozpoczęła się odprawieniem mszy świętej w Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Walentego w Latowiczu. Następnie odbył się korowód dożynkowy w asyście orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej Latowicz. Po powitaniu gości i przemówieniach okolicznościowych, przekazano Włodarzom Gminy chleb dożynkowy.

W trakcie uroczystości Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski przeczytał list od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego:

- (…) Obszary wiejskie to nasza duma, bogactwo, ale i ważny filar gospodarki. Wiemy, że rolnictwo ma ogromny potencjał, który możemy i powinniśmy wykorzystać.
W zaproponowanym przez nas planie gospodarczej odbudowy – Polskim Ładzie – sprawy wsi i rolnictwa zostały potraktowane priorytetowo. Chcemy przeznaczyć wysokie środki finansowe na unowocześnianie rolnictwa, a także na wsparcie programów z zakresu kultury i tradycji wiejskiej. Wiemy, że polska wieś wciąż potrzebuje dobrej infrastruktury drogowej, transportowej, energetycznej czy internetowej. Dlatego nie szczędzimy starań, by rozwijała się jak najpiękniej i jak najszybciej. To element naszej szerszej wizji Polski i realizacja zobowiązania, które złożyliśmy Polakom – budowania kraju równych szans i możliwości, kraju zrównoważonego rozwoju i solidarności społecznej.

Drodzy Rolnicy, Uczestnicy Dożynek Gminno-Parafialnych w Latowiczu, w imieniu własnym i całego rządu dziękuję za Wasz codzienny wysiłek, za owoce Waszej pracy, za współtworzenie pomyślności i dostatku naszej Ojczyzny. Niezwykle istotną rolę mieszkańców wsi podkreślał niejednokrotnie Papież Polak, który w rolnikach widział nie tylko tych, „którzy karmią, ale także tych, którzy stanowią element stałości i trwania”. Dlatego nie sposób nie wspomnieć dziś o Waszej misji w czasie niszczącej gospodarkę pandemii koronawirusa. W najtrudniejszych chwilach byliście gwarantem bezpieczeństwa żywnościowego Polaków. To dzięki Waszej ciężkiej pracy moglibyśmy czuć się bezpiecznie. Za to wszystko chylę przed Wami czoła i składam najszersze podziękowania – napisał Premier Mateusz Morawiecki.

Wydarzeniu towarzyszył przegląd folkloru regionu latowickiego, występ zespołu Powsinogi, kabaretu „Kałasznikof” oraz koncerty zespołów: „Skalars”, „Powerboy” i „Top Girls”. Dożynki zakończyła dyskoteka z zespołem Dekort.

Biznes i Ekologia

BiE2_151_v51_podglad_rozkladowki
BiE2_151_v51_podglad_rozkladowki_1
BiE2_150_ jubileuszowy_1
BiE2_149_podglad_rozkladowki_1
Previous Next
1 2 3 4