Multimedia

Podlaskich Parków Narodowych i Krajobrazowych”. Organizatorami wydarzenia byli: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej oraz Białowieski Park Narodowy. Spotkanie zostało objęte honorowym patronatem Małgorzaty Golińskiej, Głównego Konserwatora Przyrody, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Add a comment

Kolejna część z wynegocjowanych przez premiera Morawieckiego 770 mld zł pomoże w walce ze skutkami COVID-19 w gospodarce. Komisja Europejska przyjęła polski plan na wykorzystanie prawie 1,4 mld zł w Programie Inteligentny Rozwój w ramach inicjatywy REACT-EU. Skorzystają mikro, małe i średnie firmy.

Add a comment

Uruchomimy dziewięć Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego (ŚCZP) dla dzieci i młodzieży za prawie 126 mln zł. Fundusze europejskie i środki krajowe wspierają reformę opieki psychiatrycznej w Polsce, która z formy instytucjonalnej i szpitalnej przechodzi w formę środowiskową, czyli bliską otoczeniu osoby potrzebującej pomocy – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Add a comment

Biznes i Ekologia

BiE2_151_v51_podglad_rozkladowki
BiE2_151_v51_podglad_rozkladowki_1
BiE2_150_ jubileuszowy_1
BiE2_149_podglad_rozkladowki_1
Previous Next
1 2 3 4