Multimedia

Fundacja ORLEN istnieje już od wielu lat. Komu Fundacja udziela pomocy?

Fundacja w tym roku obchodzi już 20-lecie istnienia i w tym czasie pomogliśmy naprawdę wielu osobom czy instytucjom. Wspieramy rodzinne domy dziecka, prowadzimy programy stypendialne dla zdolnej młodzieży, pomagamy wyposażyć jednostki OSP w potrzebny sprzęt ratowniczy czy też przyznajemy granty dla lokalnych społecznych na ich rozwój. A to tylko część naszych działań. Co istotne staramy się niezwłocznie reagować jeśli nasza pomoc jest potrzebna. Tu dużym wyzwaniem była pandemia COVID-19. Reagowaliśmy natychmiast. Fundacja ORLEN wspierała szpitale, domy pomocy społecznej, ale też placówki oświatowe. Myślę, że zdaliśmy ten test celująco.

Zakres działalności Fundacji jest więc bardzo szeroki. Czy od zawsze tak było?

Na początku działalności Fundacji ORLEN pomoc koncentrowała się przede wszystkim na rodzinnych domach dziecka oraz pomocy chorym dzieciom, także poprzez wspieranie placówek medycznych, hospicjów oraz ośrodków rehabilitacji. W kolejnych latach stopniowo ta pomoc była rozszerzana. Zdecydowana zmiana nastąpiła w przeciągu ostatnich trzech lat. Nasz Fundator – PKN ORLEN – zwiększył budżet naszego działania, dzięki czemu możemy udzielać pomocy na dużo większą skalę. Uruchomiliśmy program grantowy „Moje miejsce na Ziemi”, który daje możliwość realizacji pomysłów małym organizacjom w ich lokalnych ojczyznach. W ubiegłorocznej 3 edycji programu wsparliśmy aż 300 wnioskujących, wśród których są m.in. koła gospodyń wiejskich, lokalne organizacje sportowe, centra kultury czy biblioteki. Drugim programem grantowym, który powstał w 2018 roku, jest „Czuwamy! Pamiętamy!” Ten program kierujemy również do społeczności lokalnych, które pragną zadbać o zapomniane miejsca pamięci pochówku bohaterów wydarzeń historycznych. W zeszłym roku uruchomiliśmy z kolei program „Zdrowie dla Płocka” dedykowany organizacjom i instytucjom z Płocka i powiatów ościennych m.in. na prowadzenie zajęć dotyczących profilaktyki zdrowia.

Od ubiegłego roku jest Pani Prezesem Fundacji, a wcześniej zasiadała Pani w jej zarządzie. Jak ocenia Pani ten czas pracy przy tak wielu projektach? Co ceni sobie Pani najbardziej w tej pracy?

Jest to dla mnie czas bardzo wytężonej pracy, ale i równie dużej satysfakcji. Praca w Fundacji nie jest mierzona w wynikach, wydajności, a w ilości i jakości pomocy potrzebującym. Daje to poczucie sensu w realizowanych działaniach, tym bardziej, że potencjał naszego wsparcia staje się coraz większy. To, co zapewnia codzienną motywację, to efekty naszych działań, to gdy widzimy że nasze wsparcie realnie komuś pomogło. Darowizny udzielane przez Fundację trafiają zarówno do dużych podmiotów, takich jak szpitale, jak i do osób przewlekle chorych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Zespół Fundacji to już kilkanaście osób. Bez ich codziennej ciężkiej pracy nie byłoby możliwe tak szerokie spektrum wsparcia.

Czy Fundacja wspiera także inicjatywy ekologiczne?

Oczywiście, kwestie związane z dbaniem o środowisko są dla nas niezwykle istotne. Czujemy się odpowiedzialni za nasze wspólne miejsce do życia. W programie „Moje miejsce na Ziemi” szczególnie doceniamy pomysły, które celują w ochronę środowiska lub zawierają elementy proekologiczne. Cieszy nas, że takich inicjatyw pojawia się coraz więcej. Dofinansowaliśmy na przykład warsztaty edukacyjne z zakresu ekologii, warsztaty pszczelarskie, nasadzanie drzew lub też tworzenie domów dla owadów. W Fundacji prowadzimy również wolontariat pracowniczy i w jego ramach organizowane są takie akcje jak „Drzewko za butelkę” czy niedawna zbiórka elektroodpadów, z których dochód z utylizacji zostanie przeznaczony na rzecz Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Zgodnie ze strategią CSR i zrównoważonym rozwojem, dążymy do tego, by nasz udział w promocji takich działań się zwiększał.

Marta Soluch – Prezes Zarządu Fundacji ORLEN

Add a comment

Międzynarodowy urząd ds. Dna Morskiego (The International Seabed Authority – ISA) z okazji Światowego Dnia Oceanów ogłasza konkurs plastyczny.

Add a comment

Minister Grzegorz Puda spotkał się dziś z minister rolnictwa Portugalii Marią do Céu Antunes, która od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku przewodniczy pracom Rady UE ds. Rolnictwa.

Add a comment

Biznes i Ekologia

BiE2_151_v51_podglad_rozkladowki
BiE2_151_v51_podglad_rozkladowki_1
BiE2_150_ jubileuszowy_1
BiE2_149_podglad_rozkladowki_1
Previous Next
1 2 3 4