Rosnące ceny energii…

Doradztwo prawne

Podstawowym zakresem działań realizowanych przez kancelarie prawne specjalizujące się w obsłudze projektów z obszaru Zielonej Energii jest szeroko pojęte doradztwo, tak w kwestiach inwestycyjnych, jak i infrastrukturalnych. Jest to doradztwo skupiające się przede wszystkim na kwestiach związanych z produkcją, obrotem, przesyłem i dystrybucją wytwarzanej energii elektrycznej lub cieplnej. Warto pamiętać, że materia prawna odnosząca się do kwestii związanych nie tylko z produkcją, ale i wszystkimi innymi kwestiami określanymi jako szeroko pojęta dystrybucja energii jest dość złożona, zwłaszcza w obszarze odnawialnych źródeł energii. W związku z tym prawna obsługa projektów z zakresu Zielonej Energii wymaga zatrudnienia ekspertów z tej dziedziny. To osoby, które podpowiedzą, czego można się spodziewać i na co trzeba się przygotować podczas procesu inwestycyjnego, zwłaszcza ze strony regulatorów i innego rodzaju instytucji odpowiedzialnych za kwestie związane z sektorem energetycznym i ochroną środowiska.

Pomoc w finansowaniu inwestycji w OZE

Prawna obsługa projektów z zakresu Zielonej Energii nie ogranicza się jedynie do kwestii doradczych. Wyspecjalizowane kancelarie prawne zajmują się również pomocą w pozyskiwaniu środków niezbędnych dla realizacji projektów związanych z budową nowych elektrowni wiatrowych, słonecznych lub innych inwestycji zgodnych z celami środowiskowymi państwa. W ramach obsługi inwestycji z obszaru Zielonej Energii takie podmioty pomagają m.in. w pozyskaniu dofinansowania tego typu inwestycji z instytucji zewnętrznych, ich finansowaniu poprzez emisję tzw. zielonych obligacji czy tworzeniu nowych produktów inwestycyjnych opartych na źródłach odnawialnej energii.

Dla średnich i dużych podmiotów gospodarczych zainteresowanych inwestycją w OZE profesjonalna pomoc doświadczonej kancelarii prawnej wydaje się czymś nieodzownym. Warta podkreślenia jest niezwykła kompleksowość obsługi projektów energetycznych, na którą składają się nie tylko usługi doradcze, ale i wszechstronne wsparcie na etapie gromadzenia środków niezbędnych na zrealizowanie konkretnego projektu.

Artykuł sponsorowany