Ok. 1400 upustów ściekowych wzdłuż polskich rzek nie ma aktualnego pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie ścieków – mówił we wtorek p.o. prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Krzysztof Woś. Dodał, że na Odrze stwierdzono 282 takie przypadki.