Minister Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk rozstrzygnął nabór wniosków na dofinansowanie w 2023 r. realizacji Programu „prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii”. Ogólnopolskim operatorem Programu został Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny z Warszawy. Kwota przyznanej dotacji to 50 mln zł.

Zadaniem operatora jest udzielenie wsparcia finansowego dla organizacji sportowych półkolonii realizowanych na terenie całego kraju. Informacje dotyczące rekrutacji dostępne będą na stronie internetowej operatora.

To kolejny z projektów Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ramach którego wspieramy aktywność ruchową i sportową młodego pokolenia Polaków. Półkolonie dla dzieci i młodzieży, objęte naszym dofinansowaniem, gwarantują co najmniej trzy godziny urozmaiconych aktywności sportowych dziennie oraz dodatkowe zajęcia z dietetykami, psychologami, fizjoterapeutami

– mówi minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.

Program prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii

Wprowadzenie w ramach Programu prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii możliwości dofinansowania organizacji półkolonii dla dzieci i młodzieży jest kolejnym elementem wsparcia szeroko rozumianego sektora sportowego. Inicjatywa opracowania i wdrożenia Programu prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii jest wynikiem analizy stanu potrzeb i oczekiwań oraz oceny aktualnej sytuacji w sferze utrzymania dobrego stanu zdrowia i poziomu aktywności fizycznej mieszkańców Polski, w szczególności w związku z epidemią Covid-19.

W ramach programu przewidziano wsparcie jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów (fundacji, stowarzyszeń) w organizacji półkolonii. Wszyscy uczestnicy półkolonii będą mieli zapewnione w ich trakcie, co najmniej 3h aktywności fizycznej dziennie z naciskiem na popularne w danym regionie sporty, a także dodatkowe atrakcje. Ponadto, uczestnicy półkolonii odbędą dedykowane zajęcia ze specjalistami: fizjoterapeutami, dietetykami psychologami. Spotkania te posłużą diagnozie uczestników półkolonii i będą miały na celu przygotowanie ich do prowadzenia zdrowego i aktywnego trybu życia.

Program prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii przyczyni się do realizacji celów strategicznych Ministerstwa, czyli aktywnego i zdrowego społeczeństwa. Wpłynie na upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej, będzie promował zdrowy i aktywny styl życia. Przysłuży się również promocji właściwych nawyków dietetycznych, a także przyczyni do wsparcia psychicznego dzieci i młodzieży, które zwłaszcza po okresie pandemii Covid-19 doświadczają w tym zakresie trudności.

Biuletyn Informacji Publicznej: Program prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii