Poznaliśmy laureatów prestiżowego konkursu dla warszawskich placówek oświatowych przyjaznym dzieciom i młodzieży, które promują idee wychowawcze Janusza Korczaka. Tegoroczne wydarzenie zainaugurowało również kolejną edycję konkursu, którego wiodący temat na nowy rok szkolny to hasło: „Popandemiczne emocje dzieci i młodzieży – co poradziłby nam Korczak?”. Uroczysta gala, podczas której przyznano nagrody odbyła się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Warszawska Nagroda Wychowawcza imienia Janusza Korczaka została ustanowiona w 2013 r. w uznaniu zasług tego wybitnego autorytetu pedagogicznego i obywatela stolicy. Nagrody przyznaje Prezydent m.st. Warszawy. Konkurs jest prestiżowym wyróżnieniem dla warszawskich szkół, przedszkoli i placówek, które poszukują własnych, innowacyjnych i skutecznych rozwiązań w kluczowych obszarach wychowania.

Janusz Korczak jest jednym z patronów warszawskiej edukacji i prekursorem procesu wychowawczego, w którym potrzeby dziecka są najważniejsze. To prawa do miłości, bycia szanowanym, samostanowienia o sobie, ale również prawa do rozwoju, zabawy czy sprawiedliwości. Nagroda im. Korczaka wyróżnia placówki, w których potrzeby te są szczególnie zauważane i wypełniane, w trosce o wychowanków, uczniów oraz ich rodziców – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy. W obliczu zmian zapowiadanych w prawie oświatowym i „Lex Czarnek”, takie wartości mają szczególne znaczenie bo szkołom grozi zamach na ich autonomię. Gratuluję wszystkim nagrodzonym szkołom, przedszkolom i placówkom, poszukującym własnych, innowacji i skutecznych rozwiązań w kluczowych obszarach wychowaniapodkreśla wiceprezydent.

Laureatami tegorocznej Warszawskiej Nagrody Wychowawczej im. Janusza Korczaka, których wyłoniła kapitula konkursowa, zostały:

  • w kategorii przedszkola: Przedszkole nr 143 „Mali Odkrywcy”,
  • w kategorii szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka,
  • w kategorii szkoły ponadpodstawowe: XCII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,
  • kategorii inne placówki dla dzieci i młodzieży: VIII Ogród Jordanowski,
  • wyróżnienie: MocArt Muzyczne Przedszkole Montessori.

Podczas uroczystości została również zaprezentowana nowa formuła Warszawskiej Nagrody Wychowawczej im. Janusza Korczaka – w zainaugurowanej 9. edycji konkursu priorytetem wychowawczym na rok szkolny 2021/2022 będzie temat „Popandemiczne emocje dzieci i młodzieży – co poradziłby nam Korczak?”.

Organizatorem i fundatorem nagrody jest m.st. Warszawa. Partnerami nagrody są Muzeum Warszawy, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka.