Ekologia, recykling, gospodarka komunalna i ochrona środowiska to główne obszary, które obejmują Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH. Spotkanie branży komunalnej odbędzie się już w lutym w Targach Kielce!

Cała branża w jednym miejscu

Swoją obecność w tegorocznych targach Ekotech zadeklarowało już ponad 50. Wystawców oferujących innowacyjne rozwiązania skierowane dla branży oraz urządzenia mające szerokie spektrum zastosowań. Wśród nich są producenci maszyn i urządzeń wykorzystywanych w gospodarce odpadami, producenci rozwiązań transportu odpadów czy usług związanych z segregowaniem śmieci, przedstawiciele samorządów oraz przedstawiciele świata nauki. Podczas spotkania branży komunalnej nie zabraknie prezentacji innowacyjnego sprzętu do recyklingu, a także nowoczesnych aplikacji i systemów informatycznych do zbierania i składowania odpadów.

Merytoryczne spotkania branżowe

W programie dwudniowych targów Ekotech znajdują się wartościowe wydarzenia towarzyszące: branżowe forum, konferencje, dyskusje i spotkania informacyjne. Jednym z nich jest Forum Zarządzania Odpadami zaplanowane na 23 lutego br. w Targach Kielce. Spotkanie jest okazją do zapoznania się z najnowszymi przepisami w kwestii gospodarowania odpadami, do poznania polskich oraz zagranicznych praktyk zbiórki i recyklingu odpadów, a także do wymiany doświadczeń. Drugiego dnia targów, 24 lutego br. odbędzie się konferencja „Razem Tworzymy EkoŚwiętokrzyskie” organizowana przez Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. W spotkaniu mogą wziąć udział przedstawiciele samorządów, przedsiębiorcy oraz wszyscy zainteresowani kwestiami związanymi z ochroną środowiska. W programie targów znajdują się również warsztaty pn. „Jestem Eko” dot. prawidłowego zagospodarowania odpadów komunalnych oraz zasad segregacji odpadów.

Blok prelekcji dla stacji demontażu pojazdów i zakładów przetwarzania odpadów

Podczas targów Ekotech zaplanowano blok prelekcji skierowany do stacji demontażu pojazdów i zakładów przetwarzania odpadami: wykład na temat wyzwań dla branży pojazdów wycofanych z eksploatacji przeprowadzony przez Stowarzyszenie Eko Auto oraz spotkanie informacyjne dot. otwarcia skupu złomu i stacji demontażu pojazdów zorganizowane przez firmę Ekolog. Oba wydarzenia uzupełni Złom Kawiarnia i Strefa Ekspertów.

Targi EKOTECH odbędą się od 23 do 24 lutego 2022 roku w Targach Kielce. Wydarzeniu towarzyszą targi odnawialnych źródeł energii i energetyki konwencjonalnej ENEX i ENEX Nowa Energia oraz Międzynarodowe Targi Izolacji 4Insulation.