Xprize Carbon Removal ogłosił konkurs adresowany do pomysłodawców i zespołów z całego świata. Poszukiwane jest rozwiązanie umożliwiające wyciągnięcie dwutlenku węgla bezpośrednio z atmosfery lub oceanów i trwałe jego zatrzymanie w sposób przyjazny dla środowiska. Budżet wynosi 100 milionów dolarów, a sponsorem jest najbogatszy człowiek świata Elon Musk i jego Fundacja.

Na czym polega konkurs

Ten międzynarodowy konkurs potrwa cztery lata. Zwycięzca ma przedstawić szczegółowy, zweryfikowany model usuwania CO2 na poziomie 1 tony dziennie, a następnie wykazać przed zespołem sędziów zdolność swojego rozwiązania do jego ekonomicznej skalowalności do poziomu gigaton.

Czytaj więcej: Emisje CO2 na świecie spadają

Usuwanie 10 gigaton dwutlenku węgla rocznie do 2050 r. pomoże w walce ze zmianami klimatu i przywróceniu równowagi węglowej Ziemi.

To nie jest konkurs teoretyczny

Chcemy osiągnąć naprawdę znaczący wpływ. Ujemny bilans węglowy, a nie neutralność. Ostatecznym celem jest skalowalne wychwytywanie węgla, które jest mierzone na podstawie “w pełni uwzględnionego kosztu za tonę”, mającego na względzie wpływ na środowisko. To nie jest tylko teoretyczny konkurs; poszukujemy zespołów, które zbudują rzeczywiste systemy, wywierające wymierny wpływ i skalujące się do poziomu gigaton. Cokolwiek będzie trzeba. Czas jest najważniejszy – Elon Musk.

Znaczna część rozwiązań pozwalających na usuwanie CO2 była do tej pory jedynie dyskutowana i omawiana.

Rzucamy wyzwanie inżynierom, naukowcom i przedsiębiorcom, aby skonstruowali i zademonstrowali systemy usuwania węgla, które naprawdę działają – Peter H. Diamandis, założyciel i dyrektor wykonawczy Xprize.

Radykalne rozwiązania

Cel porozumienia paryskiego to ograniczenie wzrostu temperatury na Ziemi do nie więcej niż 2˚C w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej, a najlepiej do 1,5˚C. Konieczne są jednak śmiałe, radykalne innowacje technologiczne i zwiększenie skali działania. Nie będą polegały tylko na ograniczaniu emisji CO2, ale na rzeczywistym pochłanianiu CO2 już znajdującego się w powietrzu i oceanach. Jeśli ludzkość będzie podążać dotychczasową drogą, wówczas do roku 2100 średnia temperatura na świecie może wzrosnąć o 6˚C.

Start w Dniu Ziemi

Szczegółowe informacje na temat warunków konkursu poznamy 22 kwietnia 2021 roku, czyli w Dzień Ziemi. Tego samego dnia rozpocznie się rejestracja uczestników. Projekt będzie trwał przez 4 lata do Dnia Ziemi w 2025 roku.

Czytaj więcej: Dwutlenek węgla podaruj w prezencie

Na pulę nagród 100 milionów dolarów składa się kilka transz.

Po upływie 18 miesięcy, na podstawie decyzji sędziów konkursu, 15 najlepszych wybranych zespołów otrzyma po 1 mln dolarów. To pieniądze na budżety operacyjne w celu przeprowadzenia pełnowymiarowych demonstracji, wymaganych do zdobycia nagrody.

W tym samym czasie do rywalizujących zespołów studenckich trafi w sumie 25 stypendiów studenckich o wartości 200 tys. dolarów.

Finał konkursu

Pozostałe 80 milionów dolarów zostanie rozdzielone w następujący sposób:

1) Zwycięzca nagrody głównej (pierwsze miejsce): 50 mln dolarów.

2) Zajęcie drugiego miejsca: 20 mln dolarów.

3) Zajęcie trzeciego miejsca: 10 mln dolarów.

Podstawowe kryteria

Zespoły mogą zgłaszać do konkursu rozwiązania naturalne, inżynieryjne i hybrydowe. Sędziowie będą oceniać drużyny w oparciu o cztery podstawowe kryteria:

1) Sprawny prototyp systemu usuwania CO2, który można poddać rygorystycznej ocenie, zdolny do usuwania co najmniej 1 tony dziennie.

2) Zdolność zespołu do zademonstrowania sędziom, że ich rozwiązanie może być ekonomicznie skalowalne do poziomu gigaton.

3) Podstawowe kryterium to pełen koszt w przeliczeniu na tonę CO2, z uwzględnieniem wszystkich korzyści dla środowiska, trwałości oraz wartości dodanej

4) Ostatnim kryterium jest długość okresu, na jaki usunięte CO2 zostaje zatrzymane. Pożądany minimalny cel to 100 lat.

Artykuł Największa w historii nagroda za pomysł na CO2 pochodzi z serwisu EcoReporters.