W dniu 24 sierpnia 2022 r. odbyła się narada koordynacyjna Wojewody Pomorskiego na temat Monitoringu jakości wód na terenie województwa pomorskiego, w której uczestniczyli Maciej Merkisz – Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Kierownicy Działu Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku – Katarzyna Waluszko i Aneta Bardon-Błaszkowska.
W naradzie uczestniczyli przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku , RZGW w Gdańsku, WIOŚ, KWP i WBiZK.